Flag of Vietnam

Vietnam

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Country contact shim

Speeches Shim

About Vietnam

Mặc dù Việt Nam có sự chuyển đổi ngoạn mục về kinh tế và trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 2010 nhưng vẫn còn nhiều thách thức phát triển đe dọa sự tăng trưởng kinh tế tiếp theo của Việt Nam và cản trở Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ có mục tiêu trở thành đối tác quan trọng hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và và độc lập có đóng góp cho an ninh toàn cầu; tham gia vào thương mại tự do, công bằng và có đi có lại; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền.

Trong nỗ lực tăng sự tự lực của Việt Nam, USAID hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng kinh tế và tăng sức cạnh tranh thương mại, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thúc đẩy năng lượng sạch, giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh và bảo tồn rừng và đa dạng sinh học của Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Mission Contact

USAID/Vietnam
15/F, Tung Shing Building, 2 Ngo Quyen
Hanoi
Vietnam
Phone 
+84 (24) 3935-1260
Fax 
+84 (24) 3935-1265

USAID Contact

Daniel Roarty, Desk Officer
U.S. Agency for International Development
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 712-1933