USAID phối hợp với Đại học bang Portland nâng cao năng lực cho các cán bộ chính quyền tỉnh hiện tại và trong tương lai của Việt Nam

Speeches Shim

Thursday, 31 December, 2020

Dự án Tăng cường năng lực cấp tỉnh do USAID tài trợ phối hợp với ba cơ sở đào tạo của Việt Nam chuyên cung cấp các khóa đào tạo về lãnh đạo và nâng cao năng lực cho các lãnh đạo cấp tỉnh, trong đó có Khoa Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. USAID đã phối hợp với Đại học bang Portland đào tạo cho các giảng viên của Khoa QLNN. Phiên học đầu tiên của Chương trình Chứng chỉ Tập huấn viên đã được tổ chức tại Vũng Tàu từ 16-17/12, trong đó các giảng viên của khoa đã được học những nguyên tắc chủ yếu trong hoạt động đào tạo dành cho người lớn, cách thiết kế khóa đào tạo dành cho người lớn, các phương pháp đánh giá kết quả học tập và áp dụng các phương pháp học tập dành cho người lớn vào một trường hợp thực tế của Khoa. Khóa đào tạo cũng giúp các giảng viên có cơ hội tiếp xúc với những kỹ năng xây dựng khóa học và giảng dạy trực tuyến. Phiên học thứ hai sẽ được tổ chức tại Khoa QLNN ở TP. Hồ Chí Minh từ ngày 5/1 đến 7/1. Kết thúc khóa học, các giảng viên khoa QLNN sẽ được cấp chứng chỉ về phương pháp giảng dạy dành cho người lớn bởi ĐH bang Portland và USAID.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Thông qua hoạt động này, USAID hỗ trợ tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các dịch vụ đào tạo dành cho các cán bộ chính quyền cấp tỉnh hiện tại và trong tương lai để họ có thể thực hiện và đo lường hiệu quả các cải cách điều hành kinh tế và đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.