Flag of Vietnam

hợp tác với chúng tôi!

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

Việt Nam đem đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khối tư nhân. Việt Nam đã tăng 23 bậc trong báo cáo Khảo sát Môi trường Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới trong thời gian từ năm 2016 đến 2018, đồng thời tất cả các tỉnh thành của Việt Nam đã cải thiện được chất lượng điều hành thể hiện qua báo cáo Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện.

Chúng tôi khuyến khích các đơn vị thuộc khối tư nhân hoạt động tại Việt Nam tìm hiểu các cơ hội hợp tác với USAID. Chúng tôi hiện tập trung theo đuổi các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và hợp tác với các đơn vị thuộc khối tư nhân để phát hiện ra các cơ hội kinh doanh trong các thách thức phát triển này. Dưới đây là danh sách các lĩnh vực mà hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm hợp tác với khối tư nhân để giải quyết các quan tâm chung kèm theo hướng dẫn chi tiết thông tin liên hệ để có thể bắt đầu trao đổi và thảo luận.


USAID Việt Nam sẽ thiết lập các mối quan hệ đối tác tạo lập giá trị chung trong đó tận dụng các nguồn lực và sáng tạo nhằm gia tăng tốc độ và hiệu quả trong việc đạt được các kết quả phát triển chiến lược của chúng tôi. Thông qua xây dựng các quan hệ đối tác tạo lập giá trị chung, một phần trong khái niệm rộng lớn hơn là Quan hệ Đối tác Công-Tư (PPP), chúng tôi sẽ huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế và tìm ra những giải pháp do doanh nghiệp tư nhân dẫn dắt nhằm giải quyết những thách thức phát triển, từ đó tiến gần hơn đến một ngày khi mà khi hỗ trợ phát triển không còn cần thiết nữa.

Thúc đẩy liên kết toàn cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ  

Dự án Liên kết doanh nghiệp vừa và nhỏ (LinkSME) của USAID có mục tiêu củng cố mối quan hệ nhà cung cấp - bên mua giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (DNVVN) và các công ty đa quốc gia tại Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Dự án LinkSME với ngân sách 22 triệu đô la sẽ cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc giúp các công ty đa quốc gia tại Việt Nam giảm chi phí khi sử dụng nguồn cung trong nước đồng thời là cơ hội lớn để phát triển lĩnh vực DNVVN Việt Nam.

Để hợp tác, truy cập: https://goo.gl/KbSfYb

Mở rộng hàng hóa và dịch vụ liên quan đến sức khỏe 

Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường (HMA) đã và đang giúp tăng đầu tư của khu vực tư nhân vào các sản phẩm hàng hóa liên quan đến HIV. Dự án này cung cấp dữ liệu về phân khúc thị trường, triển khai các chiến dịch tiếp thị sáng tạo, điều phối và thiết lập mối quan hệ giữa khu vực tư nhân, chính quyền và xã hội dân sự, đồng thời giải quyết những rào cản chính sách chính đối với tăng trưởng bền vững. Dự án sẽ mở rộng hoạt động bán bao cao su cũng như các bộ dụng cụ tự xét nghiệm HIV, mở rộng khả năng tiếp cận của nhóm có nguy cơ cao với các dịch vụ HIV thân thiện của khu vực tư nhân bao gồm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) và điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV).

Để hợp tác, truy cập: http://sites.path.org/vietnam/emerging-and-epidemic-diseases/usaid-healthy-markets/

Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường của USAID đã hợp tác với chuỗi nhà thuốc tư nhân PharmaCity để thúc đẩy dịch vụ tự xét nghiệp HIV lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam
Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường của USAID đã hợp tác với chuỗi nhà thuốc tư nhân PharmaCity để thúc đẩy dịch vụ tự xét nghiệp HIV lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
USAID’s Healthy Markets

Các giải pháp tài chính trong nước trong phòng chống HIV & tổ chức xã hội dân sự (CSO)

Các tổ chức xã hội dân sự đã chứng tỏ khả năng sáng tạo trong việc cung cấp các dịch vụ chi phí thấp như phân phối bao cao su, cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV không chuyên và tự xét nghiệm HIV. Các tổ chức này giỏi tăng cường tiếp cận các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm khó tiếp cận và triển khai các phương pháp tiếp cận có thu phí để duy trì những nỗ lực đang thực hiện. Các tổ chức dân sự đang ngày một chuyên nghiệp hơn khi làm việc với khu vực tư nhân và được xem là những đối tác đáng tin cậy trong việc thúc đẩy tăng trưởng thị trường dịch vụ và sản phẩm liên quan đến HIV và sức khỏe khác.

Để hợp tác, truy cập: http://sites.path.org/vietnam/emerging-and-epidemic-diseases/usaid-healthy-markets/ and  http://ccrd.org.vn/en/quan-tam/hiv-aids

G-link và G3VN, hai tổ chức xã hội dân sự là đối tác của dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường của USAID, tham gia cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV không chuyên.
G-link và G3VN, hai tổ chức xã hội dân sự là đối tác của dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường của USAID, tham gia cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV không chuyên.
PATH

Thúc đẩy thương mại và hỗ trợ cải cách hải quan tại Việt Nam

Liên minh Thuận lợi hóa Thương mại Việt Nam (VTFA) là quan hệ đối tác công-tư được USAID hỗ trợ phối hợp với Phòng Thương Mại Hoa Kỳ.  VFTA thường xuyên tổ chức họp và gặp gỡ các cơ quan hải quan và các công ty tư nhân nhằm hỗ trợ giải quyết những thách thức trong thủ tục hải quan và rào cản kỹ thuật thương mại. Việc giảm thiểu những rào cản này sẽ giúp tăng các dòng chảy thương mại, tăng năng suất và khả năng sinh lời cho các doanh nghiệp đồng thời gia tăng thu nhập và thịnh vượng tại Việt Nam.  

Để hợp tác, truy cập: http://www.amchamvietnam.com/u-s-backed-alliance-to-facilitates-trade-through-public-private-partnership 

Đối thoại giữa doanh nghiệp và hải quan.
Đối thoại giữa doanh nghiệp và hải quan.
VTFA

Hiệu quả năng lượng

USAID Việt Nam đang tích cực hỗ trợ triển khai các công nghệ năng lượng tái tạo hiệu quả. Chương trình Năng lượng phát thải thấp (VLEEP) do USAID tài trợ phối hợp với các lãnh đạo doanh nghiệp có cùng quan tâm nhằm đẩy nhanh quá trình Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế năng động và sử dụng năng lượng sạch. 

Để hợp tác: vui lòng liên hệ John Bruce Wells tại địa chỉ johnbwells@deloitte.com hoặc truy cập: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MNRG.pdf

USAID mong muốn hỗ trợ các công ty tư nhân tìm kiếm nguồn tài trợ, phát triển và thực hiện các dự án năng lượng tái tạo.
USAID mong muốn hỗ trợ các công ty tư nhân tìm kiếm nguồn tài trợ, phát triển và thực hiện các dự án năng lượng tái tạo.
USAID/Vietnam

Tài chính số

Các nhóm công tác về Chính sách Chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng (PFES) và Tài chính số của USAID mời các đối tác khu vực tư nhân tham gia đánh giá các cơ hội chi trả PFES sử dụng công nghệ kỹ thuật số và giúp xây dựng hạ tầng kinh tế bao trùm nhằm cải thiện công tác quản trị, tạo minh bạch và cung cấp nền tảng cho các mô hình kinh doanh mới và sáng tạo.

Để hợp tác, truy cập: https://www.winrock.org/project/vfd/; https://www.usaid.gov/digital-development/digital-finance

Các hộ gia đình là chủ rừng nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES).
Các hộ gia đình là chủ rừng nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES).
USAID/VFD

Cải thiện sinh kế

USAID mời các nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng cùng làm việc với Nhóm phụ trách Dự án Trường Sơn xanh để xác định và mở rộng sinh kế giúp các cộng đồng người dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng phát triển và chung sống hài hòa với môi trường rừng độc đáo mang tính toàn cầu của họ.

Để hợp tác: vui lòng liên hệ partnerships@ecodit.com.vn hoặc truy cập https://go.usa.gov/xnMzJ

Nông dân trồng rau tại Thừa Thiên - Huế được hưởng lợi từ dự án Trường Sơn Xanh của USAID.
Nông dân trồng rau tại Thừa Thiên - Huế được hưởng lợi từ dự án Trường Sơn Xanh của USAID.
USAID/Vietnam

Cải thiện giáo dục đại học

USAID tìm kiếm những đối tác mới khu vực tư nhân nhằm mở rộng các quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. Trong các mô hình hiện nay của chúng tôi tại Việt Nam, USAID cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường năng lực cho các trường đại học nhằm cải thiện chất lượng giáo dục. Các đối tác doanh nghiệp, nhà nước và các khu vực phi lợi nhuận đóng góp kinh phí, hỗ trợ công nghệ, chuyên môn, tư vấn và đưa ra chính sách thuận lợi. USAID Việt Nam mong muốn mở rộng các mô hình quan hệ đối tác hiện có sang các tổ chức và chương trình mới thông qua chia sẻ nguồn lực với các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ đang theo đuổi các kết quả tương tự như USAID.

Để hợp tác trong lĩnh vực đào tạo y khoa: truy cập http://haivn.org/post/impact-med-alliance hoặc liên hệ Todd Pollack tại địa chỉ todd@haivn.org

Một sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh sử dụng công nghệ hiện đại tại phòng học thông minh do USAID tài trợ.
Một sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh sử dụng công nghệ hiện đại tại phòng học thông minh do USAID tài trợ.
HAIVN