Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố hoàn thành Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ

Press Release Shim

Speeches Shim

USAID hỗ trợ các cộng đồng địa phương và dân tộc thiểu số đa dạng hóa và cải thiện sinh kế.
USAID hỗ trợ các cộng đồng địa phương và dân tộc thiểu số đa dạng hóa và cải thiện sinh kế.
USAID Green Annamites

Dùng để đăng ngay

Wednesday, 25 November, 2020

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ngày 25/11/2020 -- Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hội thảo tại thành phố Đà Nẵng để tổng kết Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ. Sự kiện có sự tham dự của Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương, cùng đại điện các Bộ, ngành, lãnh đạo địa phương, UBND các huyện, các đối tác khu vực tư nhân, các tổ chức địa phương và nhiều thành viên cộng đồng.

Trong 4 năm qua, Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ đã đầu tư 23,9 triệu đô la nhằm hỗ trợ hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam trong việc bảo vệ đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu của khu vực và hỗ trợ các cộng đồng địa phương và dân tộc thiểu số đa dạng hóa và cải thiện sinh kế. USAID đã hỗ trợ tập huấn cho 15.254 người về cảnh quan bền vững và 9.669 người về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; hỗ trợ cải thiện hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên đối với 512.000 hecta rừng có giá trị đa dạng sinh học cao; góp phần giúp 13.387 người được hưởng lợi về cải thiện sinh kế thông qua các hoạt động cảnh quan bền vững và 15.321 người được hưởng các lợi ích kinh tế gia tăng nhờ hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học được cải thiện; huy động được 59,4 triệu đô la đầu tư từ ngân sách Nhà nước, khối tư nhân và cộng đồng cho việc phát triển các chuỗi giá trị, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ cũng như các hoạt động phục hồi rừng.

Trong bài phát biểu khai mạc, Giám đốc USAID Việt Nam Yastishock nói: “USAID rất vinh dự phối hợp với các đối tác tại Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế để thúc đẩy cam kết của họ trong việc cải thiện sinh kế cho các cộng đồng miền núi, phát triển các doanh nghiệp bảo tồn, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi và quản lý rừng. Thành công của Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ và sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế trong việc thực hiện nỗ lực này đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.”

USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế trong 5 năm tới đây thông qua các dự án của USAID vừa được trao thầu gần đây là Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học và Dự án Quản lý Rừng Bền vững. Hai dự án mới này cho phép tiếp tục những phương thức tiếp cận rất hiệu quả đã được áp dụng trong khuôn khổ Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ, từ đó đưa những những lợi ích tích cực đến các tỉnh và những cộng đồng khác tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về dự án, truy cập: https://www.usaid.gov/vietnam/documents/fs-green-annamites 

Để xem ảnh tại sự kiện, truy cập: https://www.flickr.com/photos/usaid_vietnam/sets/72157716998329962/

Để xem ảnh hoạt động của dự án, truy cập: https://www.flickr.com/photos/usaid_vietnam/sets/72157716997983022/