Flag of Vietnam

Chương trình

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

USAID đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giúp Việt Nam thực hiện cải cách hải quan.
USAID đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giúp Việt Nam thực hiện cải cách hải quan.
USAID/GIG

Cam kết của Việt Nam về thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng bao hàm đã làm giảm mạnh tỷ lệ nghèo từ gần 60% những năm 90 xuống dưới 5% năm 2018. Hoa Kỳ, thông qua USAID, giúp củng cố những thành quả này thông qua cải thiện quản trị nhà nước về kinh tế; nâng cao chất lượng y tế và giáo dục đại học và tăng cường bảo vệ môi trường để đảm bảo tính bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng cho tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. 

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có nguy cơ chững lại. Để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng bao hàm và tiếp tục mở cửa Việt Nam với thương mại toàn cầu, trong đó có thương mại với các doanh nghiệp Mỹ, USAID thúc đẩy cải cách pháp luật và tăng cường tính minh bạch, cải thiện các quy trình hải quan và thương mại và tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuỗi giá trị toàn cầu. Ví dụ, USAID giúp Việt Nam sửa đổi 180 luật và quy định về thương mại, từ đó giúp tăng thứ hạng về năng lực cạnh tranh của Việt Nam từ bậc 82 lên 68 trong Báo cáo Thường niên về Môi trường thuận lợi kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng Thế giới. 

Y TẾ VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

USAID hỗ trợ phòng chống dịch bệnh và nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm. Ví dụ, trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR), USAID đã hỗ trợ điều trị bằng thuốc kháng HIV cho 71.000 người và hỗ trợ mua thuốc kháng HIV cho 55.500 bệnh nhân HIV trong năm 2017. Để không ai bị bỏ lại phía sau, từ năm 2010, USAID đã giúp hơn 30.000 người khuyết tật thông qua tăng cường khả năng tiếp cận của họ với các dịch vụ chất lượng cao và vận động cho các chính sách bảo vệ quyền của người khuyết tật. 

MÔI TRƯỜNG 

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương với thiên tai nhất trên thế giới. USAID hợp tác với khối nhà nước và tư nhân xây dựng và triển khai các chiến lược thúc đẩy năng lượng tái tạo, bảo tồn rừng và đa dạng sinh học. Năm 2018, USAID hoàn thành xử lý bùn đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng và đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam để xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Hồ sơ Quốc gia

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Xem danh sách dự án