USAID thực hiện sáng kiến điều trị mới nhằm cải thiện sức khỏe cho người nhiễm HIV

Speeches Shim

Friday, 8 January, 2021

Bắt đầu điều trị ngay khi có kết quả chẩn đoán dương tính với HIV là chìa khóa để đảm bảo tỷ lệ tối đa kết nối bệnh nhân với điều trị. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa do COVID-19 và các chính sách mới về việc cấm sử dụng thư điện tử để gửi các kết quả khẳng định nhiễm HIV đã khiến việc thực hiện kết nối điều trị trong ngày ngay khi có kết quả chẩn đoán nhiễm HIV đã giảm đáng kể trong quý đầu năm 2020. Để giải quyết những bất cập về chuyển gửi thông báo kết quả và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp kết quả khẳng định nhiễm HIV nhanh chóng, dự án phòng, chống HIV và Lao bền vững nhờ hỗ trợ kỹ thuật do USAID tài trợ  đã điều chỉnh quy trình hoạt động cho phù hợp với các quy định mới. Đồng thời, các nhân viên y tế cộng đồng được dự án hỗ trợ cũng được tập huấn về thực hiện tư vấn tạo động lực và tầm quan trọng của sáng kiến điều trị ngay trong ngày. Với kiến thức và kỹ năng bổ sung, các nhân viên y tế cộng đồng có thể tư vấn chi tiết cho khách hàng về quy trình và giúp giảm tỷ lệ “thất thoát” bệnh nhân trước cả khi họ tiến hành điều trị. Kết quả là tỷ lệ thực hiện điều trị HIV cùng ngày tăng từ 32% trong tháng 4 lên 92% bệnh nhân khẳng định dương tính HIV đã kết nối thành công với điều trị trong vòng 24 giờ trong tháng 11.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Việc nhanh chóng kết nối với điều trị đã giúp cải thiện tình hình sức khỏe tổng thể cho bệnh nhân nhiễm HIV bằng cách kiểm soát tải lượng vi-rút sớm nhất có thể. Điều này cũng giúp Việt Nam tiến thêm một bước gần hơn với mục tiêu chấm dứt lây truyền HIV vào năm 2030.