USAID hỗ trợ Trường Hải quan Việt Nam tăng cường năng lực đào tạo trực tuyến

Speeches Shim

Thursday, 31 December, 2020

Thông qua dự án Tạo thuận lợi thương mại, USAID hiện đang hỗ trợ Hải quan Việt Nam nâng cao năng lực đào tạo trực tuyến với mục tiêu chuyển hoạt động đào tạo cho cán bộ và khu vực tư nhân sang các phương pháp trực tuyến và kết hợp. Về lâu dài, Hải quan Việt Nam đặt mục tiêu phát triển Trường Hải quan trở thành một trung tâm đào tạo hải quan hàng đầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong các ngày từ 14 đến 18/12, dự án đã phối hợp với Trường hải quan tổ chức hai hội thảo tập huấn giảng viên nguồn tại Đà Nẵng dành cho các giảng viên của trường với nội dung về xây dựng khóa học trực tuyến, trong đó có thực hành về sử dụng Hệ thống quản lý học tập trực tuyến.

Trường hải quan đã huy động các giảng viên là những cán bộ hải quan từ các cục/vụ khác nhau và các chi cục hải quan địa phương trên cả nước để chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho việc xây dựng chương trình giảng dạy. Lớp học đầu tiên gồm 17 giảng viên (5 nam và 12 nữ) đến từ Khoa Nghiệp vụ, và lớp học thứ hai gồm 23 giảng viên (11 nam và 12 nữ) đến từ Khoa Kiến thức tổng hợp. Thông qua hội thảo, các giảng viên đã hiểu sâu hơn về thiết kế sư phạm và phương pháp truyền tải nội dung của các bài học và khóa học trực tuyến, từ việc xây dựng bảng phân cảnh (storyboard) đến ghi âm và ghi hình bài giảng. Trong năm tài khóa 2021, nhà trường sẽ phát triển 6 khóa học trực tuyến về các quy trình, thủ tục hải quan căn bản và USAID sẽ hỗ trợ thêm 10 khóa học về các chủ để tạo thuận lợi thương mại có chọn lọc.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Với hỗ trợ từ USAID, Hải quan Việt Nam đang trên đà phát triển một hệ thống đào tạo trực tuyến hiệu quả và bền vững, giúp nâng cao năng lực của các cán bộ ngành hải quan nhằm tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Việt Nam.