Flag of Kosovo

Vladavina Zakona I Sistem Upravljanja

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

Vladavina Zakona I Sistem Upravljanja
Integracija sudova
USAID

Kosovo je, od proglašenja njegove nezavisnosti 2008. godine, postiglo mnogo toga.  Razvilo je institucije, preduzelo institucionalne reforme, održalo nekoliko slobodnih i poštenih izbora sa mirnim tranzicijama, i prošlo kroz proces decentralizacije.  U cilju poboljšanja sistema vladavine prava, osnovni sudovi na Kosovu su smanjili broj zaostalih predmeta i uveli posredovanje unutar sudova.  Sa važnim miljokazom integracije srpskih pravosudnih organa u institucije Kosova, dostignutim u oktobru 2017. godine, pravosuđe sada deluje u celoj zemlji.     

Uprkos ovim dostignućima, ostaju važni izazovi, dok mlada populacija na Kosovu zahteva veću transparentnost, efikasnost i odgovornost od svojih vladinih institucija.  Zajedno sa Vladom Kosova, USAID radi na jačanju nezavisnosti sudstva i vladavine prava; poboljšanju komunikacije između izabranih zvaničnika i njihovih birača; i obezbeđivanju dovoljnog nadzora od strane Skupštine Kosova nad izvršnom vlašću.  To su kritični koraci u borbi protiv sveprisutne korupcije kao i erozije poverenja javnosti u sposobnost sopstvene vlade da obezbedi najosnovnije usluge.

Vlada Kosova je posvećena vođenu i sprovođenju reformi koje će dovesti do veće efikasnosti i transparentnosti.  Ovo je USAID-u pružilo priliku da uspostavi partnerstvo sa Vladom u vezi ključnih reformskih pitanja i da usredsredi pomoć na jačanju primene zakona, nadzor, upravljanje, i unapređenje profesionalnih veština.  Takve mogućnosti postoje u Sudskom savetu Kosova (SSK), Pravosudnoj akademiji (PA) kao i u samim sudovima.  Zakon o trgovini, imovinska prava, i mehanizmi alternativnog rešavanja sporova (ARS) dobijaju posebnu pažnju od strane USAID-a jer podupiru reforme koje su potrebne za podsticanje ekonomskog razvoja.  Štaviše, važnost besplatne pravne pomoći leži u činjenici da je to suštinski važna usluga za ispunjavanje pravnih potreba građana.

Mogućnosti takođe postoje i u daljem osnaživanju Nacionalne skupštine kao i organizacija civilnog društva jer se zalažu za građane Kosova i vrše nadzor nad izvršnom vlašću.  Pored toga, USAID na Kosovu podržava napore koji se ulažu u decentralizaciji i pomaže izgradnju opštinskih kapaciteta za odgovorno upravljanje koje izlazi u susret potrebama svih svojih građana.