USAID daje 1.1 milion američkih dolara Kosovu u ime podrške merama koje se preduzimaju protiv daljeg širenja COVID-19

Press Release Shim

Speeches Shim

For Immediate Release

Sreda, 15 April, 2020
Xheraldina Cernobregu

Priština, 15. april 2020 – Datuma 26. marta, Državni sekretar SAD Majkl R. Pompeo je najavio značajan porast doprinosa Sjedinjenih Država merama koje se preduzimaju na globalnom nivou protiv daljeg širenja pandemije COVID-19. U okviru ove inicijative, Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID) će dati doprinos u iznosu od 1,1 miliona američkih dolara Republici Kosovo (RKS) u cilju podrške merama koje ova zemlja preduzima protiv daljeg širenja pandemije COVID-19.

„Otpornost naroda Kosova kao i hrabrost i posvećenost kosovskih zdravstvenih radnika i drugih pružalaca prve pomoći je bila izvanredna. Zajedno možemo poraziti COVID-19. Amerika stoji uz Kosovo,“ rekao je Filip. S. Kosnett, ambassador SAD na Kosovu.

Kroz ovu pomoć, USAID će pružiti operativnu podršku i povećati sposobnost odgovarajućeg reagovanja Kosova u zaustavljanju daljeg prenošenja COVID-19 kao i ublažavanju njegovih posledica.

Širom zemaljske kugle, Sjedinjene Države predvode napore koji se ulažu na globalnom nivou i podržavaju zemlje pogođene širenjem COVID-19. Mi sarađujemo direktno sa vladama pojedinačnih zemalja, multilateralnim organizacijama, nevladinim organizacijama, privatnim sektorom i drugim organizacijama koje preduzimaju mere na terenu u borbi protiv pandemije. Ovo uključuje saradnju sa ljudima koji se neposredno bore kako bi usporili širenje zaraze, brinu o pogođenima kao i opremljuju lokalne zajednice sredstvima potrebnim za borbu protiv COVID-19. USAID-ov odlučan rad koji spašava živote će nastaviti da se odvija.  Pratimo situaciju na Kosovu i po potrebi planiramo dodatnu pomoć. 

Vlada SAD je, prvenstveno kroz USAID, uložila više od 10 miliona američkih dolara u zdravstvenu pomoć Kosovu tokom poslednjih 20 godina.

Već decenijama, Sjedinjene Države su najveći svetski davalac bilateralne pomoći u javnom zdravstvu. Od 2009. godine, američki poreski obveznici su velikodušno stavili na raspolaganje više od 100 milijardi američkih dolara u vidu zdravstvene pomoći kao i skoro 70 milijardi američkih dolara u vidu humanitarne pomoći na globalnom nivou. Ova velikodušnost je naglašena našim doprinosima nekolicini ključnih multilateralnih partnera, koji uključuju:

·         Doprinos Sjedinjenih Država SZO u 2019. godini, koji je premašio 400 miliona američkih dolara, što je skoro dvostruko više od doprinosa druge po redu države člana po visini doprinosa.

·         Podršku SAD Agenciji UN-a za izbeglice (UNHCR) koja je bila bez premca, sa doprinosom od gotovo 1,7 milijardi američkih dolara u 2019. godini, jer je izbeglička populacija naročito ranjiva od pandemije COVID-19.

·      Podršku SAD Dečjem Fondu UN-a, čiji je ukupni iznos u 2019. godini dosegao više od 700 miliona američkih dolara.  Aktivnostima koje spašavaju živote, a koje UNICEF preduzima godinam -- kao što su imunizacijske kampanje i zdravstvena i sanitarna obuka i pomoć - spasiće živote dok se borimo protiv ovog opasnog patogena.

Budući da pretnja od zaraznih bolesti bilo gde na svetu može biti pretnja svuda, Sjedinjene Države pozivaju ostale donatore da doprinesu globalnim naporima u borbi protiv COVID-19.