USAID OBAVEZUJE DODATNIH 500.000 AMERIČKIH DOLARA KAO PODRŠKU MERAMA ZAŠTITE PROTIV COVID-19 NA KOSOVU

Press Release Shim

Speeches Shim

Higijenski paketi finansirani od strane USAID-a
Higijenski paketi finansirani od strane USAID-a
Xheraldina Cernobregu, USAID

For Immediate Release

Petak, 22 Maj, 2020
Xheraldina Cernobregu
+383 38 5959 3000

Priština, 22. maj 2020 – Sjedinjene Države su, kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID), obavezale dodatnih 500.000 američkih dolara za podršku merama zaštite protiv širenja COVID-19. Do danas, USAID je obavezao skoro 1,6 miliona američkih dolara za podršku merama zaštite protiv širenja COVID-19.   

Još od prvog slučaja zaraze virusom COVID-19, potvrđenog 13. marta 2020. godine, USAID-ova pomoć je usmerena na rad sa zdravstvenim radnicima na prvoj liniji odbrane kao i zajednicama kako bi se usporilo širenje, pomoglo pogođenima, i obezbedila potrebna sredstva za borbu protiv COVID-19. Primera radi, podelili smo 239 higijenskih paketi domovima zdravlja, kao i 8950 porodičnih i 1200 dečjih kompleta u 38 kosovskih opština.

Borba protiv COVID-19 još uvek nije gotova i ova dodatna pomoć će nastaviti da pruža operativnu podršku i povećava sposobnost Kosova da reaguje na odgovarajući način da bi se zaustavilo dalje širenje COVID-19 i ublažile njegove posledice.   Sjedinjene Države su u proteklih 20 godina ukupno uložile više od 772 miliona američkih dolara u pomoći Kosovu.

Već duže od pola veka, Sjedinjene Države su najveći doprinosioc globalnoj zdravstvenoj sigurnosti i humanitarnoj pomoći. Bili smo na prvim linijama borbe protiv ebole, podržavamo zemlje u njihovim merama zaštite protiv HIV / AIDS-a, tuberkuloze, malarije i drugih zaraznih bolesti, a predvodićemo i globalni odgovor na novu koronavirusnu bolest (COVID-19).

Od izbijanja COVID-19, Vlada SAD je uložila više od 900 miliona američkih dolara pomoći posebno usmerenih na borbu protiv pandemije. Ova finansijska sredstva spasiće živote poboljšanjem javnog zdravstvenog obrazovanja, zaštitom zdravstvenih radnika i jačanjem laboratorijskih sistema, povećanjem nadzora nad bolešću kao i kapaciteta za brzo reagovanje u više od 120 zemalja sveta.

                                                          
                                                                                           # # #