Naše Priče | Kosovo

Speeches Shim

08-01-2021

Manifestacija Nedelja žena (WoW), pokrenuta 15. decembra od strane Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), kojeg podržava USAID, je godišnji događaj na nacionalnom nivou koji okuplja, u međuetničkom okruženju, stotine žena i muškaraca iz političkih stranaka, civilnog društva, biznisa, medija i akademskih krugova. Ova manifestacija pruža veoma važno sastajalište za rasprave o politikama i intenzivnu diskusiju, i ima za cilj da unapredi liderske sposobnosti lokalnih žena. Manifestaciju je otvorio ambasador SAD Filip S.

06-01-2021

Legalizacija građevina bez dozvole na Kosovu donosi koristi građanima, jer pruža puni pristup i koristi od imovinskih prava i omogućava građanima i preduzećima da koriste legalizovane objekte kao zalog za finansiranje drugih investicionih aktivnosti. Kao odgovor na ove zahteve građana i opština, USAID je podržalo kosovsko Ministarstvo ekonomije i zaštite životne sredine da proces legalizacije građevina učini što efikasnijim, da smanji troškove i da se uključi u aktivnu javnu komunikacionu kampanju za legalizaciju objekta koje su građene bez odgovarajućih dozvola.

06-01-2021

U  okviru Globalne nedelje preduzetništva, USAID-ova  aktivnost ‘’Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućosti’’ je, zajedno sa Američkom privrednom komorom, omogućila virtuelnu diskusiju o poljoprivrednom preduzetništvu, inovacijama i tehnologiji. Ovaj sastanak održan uživo je, u glavnim crtama, istakao napredak postignut u razvoju agrobiznisa tokom protekle decenije i ulogu nauke i tehnologije u tom napretku. Među panelistima su se našli Armend Skeja - investitor u agrobiznis; Endrit  Ahmeti - izvršni direktor Biotech poljoprivrede  i Yll Hoxha -suvlasnik plantaže borovnice Sante Fruit.

23-12-2020

Fatbarda i Heroljinda su se pridružile grupi osnovanoj u okviru USAID-ove aktivnosti Zavisi od omladine („Up to Youth”) u Vitini, a nedavno su se pridružile i školi preduzetništva te aktivnosti.

23-12-2020

Američka privredna komora na Kosovu je, uz podršku USAID-ove aktivnosti Ekonomsko upravljanje, održala 12. novembra 2020. godine virtualnu panel raspravu sa predstavnicima osnivača/prodavača franšiza i njihovih kupaca/korisnika na Kosovu.

Pages