Vlada SAD nastavlja svoju posvećenost Podržavanju Kosova na njegovom putu ka samooslanjanju

Press Release Shim

Speeches Shim

For Immediate Release

Ponedeljak, 15 Jul, 2019

Priština, 11. jul 2019. - Predsednik Hašim Tači i direktorka USAID-ove misije na Kosovu Lisa Magno potpisali su danas amandman na bilateralni sporazum o razvojnoj saradnji između vlade SAD i Vlade Kosova. Ovaj amandman obavezuje dodatnih 35 miliona američkih dolara od strane Sjedinjenih Država, čime je ukupna obaveza SAD po ovom sporazumu dostigla 198 miliona američkih dolara, a svim sredstvima će upravljati Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID). Sva sredstva su namenjena podršci Kosovu na njegovom putu ka samooslanjanju.

Uslovi sporazuma učvršćavaju načelo da je posvećenost Kosova sopstvenoj razvonoj agendi, uključujući i kroz sopstvene budžetske prioritete, od ključne važnosti za uspeh. USAID nastavlja da pruža mogućnosti kako institucijama tako i ljudima na Kosovu da rade zajedno na poboljšanju vladavine prava, povećanju ekonomskog razvoja i promovisanju regionalne stabilnosti.

Od 1999. godine, USAID je u ime američkog naroda uložio preko 920 miliona američkih dolara u podržavanju Kosova na njegovom putu ka samooslanjanju.

                                                                                         # # #

USAID-ov rad unapređuje američku nacionalnu sigurnost i ekonomski prosperitet, pokazuje američku velikodušnost i promoviše put korisnika njegove pomoći ka samooslanjanju i prilagodljivosti.