Važni priručnici dostupni pravosuđu Kosova

Press Release Shim

Speeches Shim

For Immediate Release

Ponedeljak, 13 Maj, 2019
Xheraldina Cernobregu

Priština, 13. Maj 2019 – Prošle sedmice, USAID je pokrenuo preko potrebni Priručnik o građanskom parničnom postupku. On pruža praktične informacije koje pomažu sudijama da procesuiraju građanske predmete od njihovog podnošenja do rešenja, bez odlaganja, na pravičan i pravovremen način. Priručnik je dizajniran od strane eksperata i sudija projekta i kombinira tehničke smernice sa praktičnim savetima i primerima.

Pored toga, USAID je objavio Kompilaciju sudske prakse Vrhovnog suda u sporovima o imovinskim pravima. Kosovu je još uvek potrebna jedinstvena sudska praksa u celoj zemlji kako bi se izgradilo poverenje u pravosudnom sektoru, i zato će objavljivanje Priručnika i Kompilacije pomoći u jačanju jednoobraznosti u praksi sudova kako bi se izgradilo poverenje u pravosuđe. Verodostojnost pravosudnog sistema je potrebna ne samo u cilju pravičnosti, već i za ekonomski napredak Kosova.

Priručnici u štampanom obliku su raspodeljeni sudijama kao instrumenti za referenciju. Oni su takođe objavljeni na veb sajtovima SSK-a i Vrhovnog suda u digitalnom formatu koji se lako može pretraživati kako na albanskom tako i srpskom jeziku, tako da svi pravnici, uključujući i drugo sudsko osoblje, pravne saradnike i advokate imaju pristup njima.

Objavljivanje ovih priručnika je rezultat zajedničkih napor dveju aktivnosti USAID-a - programa Jačanja pravosudnog sistema i Imovinskih prava. Priručnici se mogu preuzeti na

Priručnik o parničnom postupku i Kompilacija sudske prakse Vrhovnog suda u sporovima o imovinskim pravima   

                                                                      # # #

U ime američkog naroda, USAID promoviše i demonstrira demokratske vrednosti u inostranstvu i radi na napredovanju ka jednom slobodnijem, mirnijem i prosperitetnijem svetu.  U prilog američkoj spoljnoj politici, Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj vodi međunarodnu razvojnu pomoć Vlade SAD kao i pomoć u katastrofama kroz partnerstva i investicije koje spašavaju živote, smanjuju siromaštvo, jačaju demokratsku upravu i pomažu ljudima da izađu iz humanitarnih kriza i napreduju do stepena kad im pomoć više nije potrebna.