Thông tin mới

Speeches Shim

11-01-2018

Ở Việt Nam, sự kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn là một rào cản lớn trong xét nghiệm và điều trị HIV, đặc biệt là ở các khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa. Trong các ngày từ 20-21/12, Dự án Phòng chống HIV bền vững từ Hỗ trợ kỹ thuật và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên đã tổ chức 2 buổi tập huấn cho các nhân viên y tế địa phương và nhân viên hỗ trợ tại cộng đồng.

05-01-2018

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, vì vậy nhu cầu tăng cường năng lực về chính sách công, khả năng lãnh đạo và quản lý là rất cấp thiết, bắt đầu từ dưới cấp địa phương. Trong các ngày 18-22/12, Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của USAID và Viện Phát triển Chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - viện đào tạo phân tích và nghiên cứu chính sách hàng đầu tại Việt Nam - đã tổ chức một chương trình tập huấn chuyên sâu cho các cán bộ chính quyền tỉnh về chính sách phát triển, kỹ năng lãnh đạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực công. Những kỹ năng này sẽ cho phép các nhà cải cách thiết kế ra những chỉ số đo lường hiệu quả công việc đối với chính quyền cấp tỉnh và giúp họ kết nối mục tiêu của các cơ quan địa phương với nhiệm vụ được giao và lập kế hoạch cho các chương trình đào tạo và phát triển. Giám đốc USAID Việt Nam ông Michael Greene đã phát biểu tại sự kiện.

05-01-2018

Hoa Kỳ và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp và thành công trong công tác hỗ trợ người khuyết tật (NKT). Trong 2 năm qua, Dự án Hỗ trợ thực thi, điều phối chính sách và quyền của người khuyết tật của USAID đã hỗ trợ thành lập 17 đơn vị phục hồi chức năng mới ở các bệnh viện cấp tỉnh và huyện ở Tây Ninh và Bình Phước. Dự án cũng tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho 300 nhân viên phục hồi chức năng, bao gồm bác sĩ phục hồi chức năng, trị liệu viên và trợ lý trị liệu viên. Trước đây, 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước chỉ có 44 chuyên gia y tế có thể cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và nhiều trong số họ chưa được đào tạo bài bàn và cấp chứng chỉ.

05-01-2018

Việc quản lý các ca nhiễm HIV trên toàn quốc là một công việc phức tạp và cho đến nay, hệ thống HIV INFO- một phần mềm được thiết kế để quản lý hiệu quả các ca nhiễm HIV trên toàn quốc - đã không còn cập nhật. Để giải quyết vấn đề này, Dự án Thông tin Chiến lược Địa phương của USAID đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để nâng cấp phần mềm này. HIV INFO hiện đã được bổ sung thêm một số chức năng thông tin mới, bao gồm theo dõi sự thay đổi của các ca nhiễm HIV, tình trạng xác thực các ca nhiễm, và bảo hiểm y tế. Phần mềm cũng giám sát việc điều trị cá nhân thông qua đường link tự động với cơ sở dữ liệu điều trị của các phòng khám. Kết quả là các cơ quan y tế của 20 tỉnh đã yêu cầu được hỗ trợ kỹ thuật để lắp đặt và tập huấn về phần mềm.

Pages