Số lượng nhân viên phục hồi chức năng tăng gấp 7 lần ở Tây Ninh và Bình Phước

Speeches Shim

Friday, 5 January, 2018

Hoa Kỳ và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp và thành công trong công tác hỗ trợ người khuyết tật (NKT). Trong 2 năm qua, Dự án Hỗ trợ thực thi, điều phối chính sách và quyền của người khuyết tật của USAID đã hỗ trợ thành lập 17 đơn vị phục hồi chức năng mới ở các bệnh viện cấp tỉnh và huyện ở Tây Ninh và Bình Phước. Dự án cũng tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho 300 nhân viên phục hồi chức năng, bao gồm bác sĩ phục hồi chức năng, trị liệu viên và trợ lý trị liệu viên. Trước đây, 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước chỉ có 44 chuyên gia y tế có thể cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và nhiều trong số họ chưa được đào tạo bài bàn và cấp chứng chỉ.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? USAID đang đồng hành cùng Việt Nam tạo ra những mô hình bền vững hòa nhập NKT, vì vậy việc xây dựng đội ngũ tập huấn viên có chứng chỉ và phát triển các dịch vụ phục hồi chức năng có chất lượng là rất cần thiết đối với NKT để họ có thể tham gia toàn diện vào mọi lĩnh vực của xã hội và góp phần vào công cuộc phát triển của Việt Nam.