USAID khởi động dự án mới hỗ trợ Việt Nam chấm dứt lây nhiễm HIV/AIDS và Lao vào năm 2030

Speeches Shim

Friday, 18 December, 2020
Một phiên thảo luận diễn ra trong sự kiện.
USAID/Vietnam

Ngày 15/12, Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đại diện các vụ/cục trực thuộc Bộ Y tế và đại diện lãnh đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính đã tham dự sự kiện công bố dự án Phát triển hệ thống y tế bền vững tại Việt Nam (LHSS). Đây là dự án thực hiện trong 4 năm với kinh phí 13,9 triệu đô là và là một phần trong sáng kiến toàn cầu của USAID về tăng cường hệ thống y tế nhằm giúp các quốc gia thu nhập thấp và trung bình chuyển đổi sang hệ thống y tế bền vững và tự chủ tài chính để hỗ trợ tiếp cận bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. 

Thông qua dự án LHSS tại Việt Nam, USAID sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam với 4 mục tiêu chính: (1) Tăng cường hệ thống quản trị tài chính công cho ngành y tế và tìm ra các giải pháp hiệu quả hơn trong thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế; (2) Tăng cường và cải thiện việc sử dụng hiệu quả nguồn tài chính trong nước cho các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV; (3) Nâng cao năng lực cho hệ thống quản lý chuỗi cung ứng; (4) Chuyển giao chương trình chống lao vào Bảo hiểm Y tế. Hoạt động này có ý nghĩa gì? Thông qua dự án LHSS, USAID sẽ giúp Chính phủ Việt Nam nâng cao năng lực nhằm quản lý bền vững các chương trình HIV và Lao và đạt được mục tiêu quốc gia chấm dứt bệnh lao và HIV vào năm 2030.