Xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử tại tỉnh Điện Biên

Speeches Shim

Thursday, 11 January, 2018

Ở Việt Nam, sự kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn là một rào cản lớn trong xét nghiệm và điều trị HIV, đặc biệt là ở các khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa. Trong các ngày từ 20-21/12, Dự án Phòng chống HIV bền vững từ Hỗ trợ kỹ thuật và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên đã tổ chức 2 buổi tập huấn cho các nhân viên y tế địa phương và nhân viên hỗ trợ tại cộng đồng.

70 học viên tham gia đã được tập huấn về cách giảm thiểu những rào cản kỳ thị và phân biệt đối xử mà nhóm nguy cơ cao đang phải đối mặt tại cộng đồng, bao gồm tôn trọng nhân phẩm và bảo mật thông tin của người có nguy cơ nhiễm HIV và người nhiễm HIV, cả ở trong bối cảnh y tế và trong cộng đồng nơi họ sinh sống.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Giảm thiểu những rào cản nhạy cảm trong xét nghiệm và điều trị HIV sẽ giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách còn tồn tại trong việc đạt được mục tiêu 90-90-90 (vào năm 2020, 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh của mình, 90% người được chẩn đoán nhiễm HIV sẽ điều trị với liệu pháp kháng vi-rút, và 90% người điều trị sẽ đạt ngưỡng ức chế vi-rút) và phòng chống HIV một cách bền vững.