Thông tin mới

Speeches Shim

01-02-2018

Ngày 17/1, Dự án Phòng chống HIV bền vững từ Hỗ trợ kỹ thuật của USAID (dự án SHIFT), Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) và Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) đã tổ chức một sự kiện tại Hà Nội để chia sẻ những phát hiện từ báo cáo đánh giá chung của UN Women và VAAC về thực trạng phòng chống HIV tại Việt Nam, đồng thời tuyên truyền hành động nhằm giải quyết những thiếu sót còn tồn tại. Trong đó bao gồm sự hiểu biết hạn chế của các bên liên quan trong công tác phòng chống HIV về vai trò của giới, việc thu thập và phân tích dữ liệu phân tách theo giới về các dịch vụ liên quan đến HIV còn thiếu chính xác, những người có nguy cơ cao và các dịch vụ liên quan đến HIV có thể bị tác động nhiều bởi yếu tố giới. Tiến sỹ Françoise Barré-Sinoussi,người từng đoạt giải Nobel, là diễn giả chính tại sự kiện đã nhấn mạnh rằng phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm HIV rất lớn trên toàn cầu, và để phòng chống HIV hiệu quả hơn, chúng ta cần quan tâm hơn nữa tới nhóm có nguy cơ này.

01-02-2018

Trong năm 2018, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ lần đầu tiên mua thuốc điều trị HIV thông qua Chương trình Bảo hiểm Y tế. Trong năm vừa qua, Dự án Chuỗi cung ứng y tế toàn cầu-Quản lý đấu thầu và cung ứng của USAID (GHSC-PSM) đã tập huấn cho các cán bộ Bảo hiểm xã hội về quy trình ước tính và đấu thầu mua sắm ở cấp tỉnh.

01-02-2018

Xây dựng ngân sách có lồng ghép vấn đề giới là một chiến lược hướng tới bình đẳng giữa nam và nữ giới thông qua việc lồng ghép góc nhìn về giới ở tất cả các cấp trong quá trình lập ngân sách và tái cấu trúc thu - chi nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

18-01-2018

Nhờ kinh phí hỗ trợ từ Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của USAID, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phát triển trang thông tin điện tử của VCCI với mục đích kết nối các doanh nghiệp với nhiều chính sách lao động và thu thập phản hồi của họ về việc sửa đổi các bộ luật lao động. Nhà tuyển dụng và người lao động sẽ có thể tiếp cận các thông tin về tiền lương, bảo hiểm, Luật Lao động và các quy định khác trên một trang thông tin toàn diện và tổng hợp mà không phải truy cập vào trang thông tin số hóa của từng Bộ như trước đây. Cổng thông tin điện tử mới (http://beavccivietnam.com.vn/index.html) sẽ ra mắt công chúng để thu thập ý kiến phản hồi từ tháng 1 đến 3/2018 và sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 4/2018.

18-01-2018

Việt Nam hiện có hơn 120.000 bệnh nhân nhiễm HIV đang điều trị bằng liệu pháp kháng vi-rút (ART). Trong gần một năm tới, hơn 53.000 người trong số này sẽ chuyển dịch từ các dịch vụ điều trị được quốc tế tài trợ sang các dịch vụ trong nước chi trả thuộc phạm vi bảo hiểm y tế. Trong tháng này, Dự án Phòng chống HIV bền vững từ Hỗ trợ kỹ thuật của USAID (dự án SHIFT) đã làm việc với 56 cơ sở cung cấp dịch vụ y tế từ tỉnh Bắc Giang đến Lào Cai để triển khai các Kế hoạch Duy trì Điều trị Cá nhân (ITCPs).

Pages