Các tỉnh mong muốn lắp đặt phần mềm theo dõi bệnh nhân HIV/AIDS nâng cấp

Speeches Shim

Friday, 5 January, 2018

Việc quản lý các ca nhiễm HIV trên toàn quốc là một công việc phức tạp và cho đến nay, hệ thống HIV INFO- một phần mềm được thiết kế để quản lý hiệu quả các ca nhiễm HIV trên toàn quốc - đã không còn cập nhật. Để giải quyết vấn đề này, Dự án Thông tin Chiến lược Địa phương của USAID đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để nâng cấp phần mềm này. HIV INFO hiện đã được bổ sung thêm một số chức năng thông tin mới, bao gồm theo dõi sự thay đổi của các ca nhiễm HIV, tình trạng xác thực các ca nhiễm, và bảo hiểm y tế. Phần mềm cũng giám sát việc điều trị cá nhân thông qua đường link tự động với cơ sở dữ liệu điều trị của các phòng khám. Kết quả là các cơ quan y tế của 20 tỉnh đã yêu cầu được hỗ trợ kỹ thuật để lắp đặt và tập huấn về phần mềm.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Phần mềm HIV INFO nâng cấp sẽ hỗ trợ các nhân viên y tế ở các cấp theo dõi các ca nhiễm HIV, từ đó giúp Việt Nam tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS và đo lường tiến độ đạt được mục tiêu 90-90-90. Mục tiêu 90-90-90 của UNAIDS đưa ra là đến năm 2020, 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV sẽ điều trị với liệu pháp kháng vi-rút ART, 90% người điều trị với ART sẽ đạt ngưỡng ức chế vi-rút.