Flag of Vietnam

Sức khỏe và an toàn

Ngôn ngữ: Vietnamese

Speeches Shim

Đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho công nhân làm việc cho Dự án Xử lý tại Sân bay Đà Nẵng cũng như người lao động tại sân bay và cư dân địa phương là quan tâm hàng đầu của dự án này.

Bom mìn chưa nổ (UXO)
Toàn bộ khu vực này phải được rà phá bom mìn trước khi bắt đầu thi công.

Ra vào công trường 
Toàn bộ khu vực nhiễm dioxin (và như vậy, toàn bộ khu vực Dự án Xử lý Môi trường tại Sân bay Đà Nẵng) đều nằm hoàn toàn trong vùng kiểm soát của BQP tại Sân bay Đà Nẵng. Phải có giấy phép đặc biệt của BQP để ra vào công trường này.

Đất và bùn bị ô nhiễm
Phải áp dụng các biện pháp thực tiễn quốc tế tốt nhất để đảm bảo đất và bùn bị nhiễm dioxin không phát tán ra khu vực dự án. Chẳng hạn như:

  • Lắp đặt hàng rào chắn bùn để giữ lại đất/bùn trong nước mưa rửa trôi;
  • Giảm thiểu các hoạt động thi công trong mùa mưa;
  • Bảo vệ khu vực dự án trong thời gian mưa to; và 
  • Làm sạch tất cả xe cộ, thiết bị và nhân công trước khi chuyển từ khu vực nhiễm dioxin đến khu vực sạch.

Bụi ô nhiễm 
Phải áp dụng các biện pháp thực tiễn và kiểm soát kỹ thuật Quốc tế tốt nhất để đảm bảo rằng bụi nhiễm dioxin không phát tán ra khu vực dự án. Chẳng hạn như:

  • Theo dõi tốc độ gió và đảm bảo không tiến hành các hoạt động xử lý lúc gió to; 
  • Phun nước để khử bụi; và 
  • Che đậy đất trên xe tải trong khi vận chuyển.

Tiến hành quan trắc bụi và lấy mẫu khí tại các khu vực đào đất để đảm bảo rằng bụi không phát tán ra khu vực dự án.

Nước thải ô nhiễm
Toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động xử lý sẽ được thu gom, lấy mẫu và xử lý nếu cần, trước khi cho chảy ra khỏi khu vực dự án.

Mùa mưa
Trong mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12), khu vực Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết khắc nghiệt như bão lớn. Ở mức độ tối đa có thể, các hoạt động của dự án sẽ được giới hạn trong giai đoạn này nhằm đảm bảo rằng các thiết bị của dự án đều được bảo trì và không xảy ra bất kỳ sự cố nào về môi trường do thời tiết có mưa to.

Công nhân tại công trường
Phải giám sát tất cả công nhân tại công trường và yêu cầu phải mang các trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp. Phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động được quốc tế công nhận ở các khu vực có chất thải nguy hại đối với tất cả các hoạt động xử lý.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của Nhà thầu
Nhà thầu được chọn thực hiện dự án đã hoàn thành trên 3.000 dự án xử lý, bao gồm các dự án tại trên 50 căn cứ quân sự trên khắp nước Mỹ và Châu Âu.

Các chuyên mục thông tin về dự án: