Flag of Vietnam

Các câu hỏi thường gặp

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

Hỏi: Điều gì đang diễn ra tại Sân bay Đà Nẵng và tại sao?

Các khu vực ở Sân bay Quốc tế Đà Nẵng được xem như là một "điểm nóng" dioxin do có hàm lượng dioxin cao trong đất và bùn tồn tại nhiều thập kỷ sau khi chất da cam và các chất diệt cỏ khác được xử lý tại sân bay trong chiến tranh Việt Nam.

USAID và Bộ Quốc Phòng phối hợp thực hiện Dự án Xử lý Môi trường tại Sân bay Đà Nẵng nhằm tẩy sạch dioxin và theo đó, loại bỏ nguy cơ phơi nhiễm dioxin và phát triển năng lực của Việt Nam để thực hiện các hoạt động xử lý tương tự tại các khu vực khác ở Việt Nam. Đất và đất bùn phải được xử lý sao cho nồng độ dioxin giảm xuống dưới mức cho phép là 150ppt.

Hỏi: Đất nhiễm dioxin sẽ được xử lý như thế nào ?
Đất và bùn bị nhiễm sẽ được đào lên và đưa vào một kết cấu chứa hoàn toàn kín nằm trên mặt đất tại sân bay Đà Nẵng. Ở đó, đất và bùn ô nhiễm sẽ được xử lý bằng công nghệ khử hấp thu nhiệt, cụ thể là tăng nhiệt độ cho đến ngưỡng mà dioxin phân hủy hết. Sau khi xử lý, phải kiểm tra lại đất và bùn để đảm bảo không còn nhiễm dioxin nữa. Đất và bùn đã qua xử lý sẽ được đưa ra khỏi bể chứa và sử dụng làm đất đắp trên công trường tại Sân bay Đà Nẵng.

Hỏi: Ai chịu trách nhiệm thực hiện dự án tẩy sạch dioxin?
Bộ Quốc Phòng Việt Nam (BQP) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) là các đối tác thực hiện dự án này. Quân chủng Phòng không-Không quân thuộc Bộ Quốc Phòng là chủ dự án và có trách nhiệm đảm bảo cho dự án đáp ứng toàn bộ luật bảo vệ môi trường và quy định hiện hành của Việt Nam. USAID là đơn vị thực hiện và có trách nhiệm mời thầu thực hiện dự án.

Hỏi: Việc vận chuyển và xử lý đất và đất bùn nhiễm dioxin có gây nguy hại đến cộng động chung quanh ?
Chắc chắn rằng an toàn và sức khỏe của công nhân thực hiện dự án cũng như công nhân làm việc tại sân bay và cư dân địa phương là mối quan tâm hàng đầu của dự án này. Vui lòng đọc về Mối quan tâm về Sức khỏe và An toàn lao động được thực hiện cho dự án này.

Hỏi: Khi nào dự án xử lý hoàn thành?
Xử lý giai đoạn 2 và cũng là giai đoạn cuối cùng dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017, tuy nhiên việc tháo dỡ kết cấu xử lý và hoàn trả mặt bằng dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Đọc thêm thông tin về tiến độ dự án.

Hỏi: Cần phải có những đánh giá nào trước khi xử lý?
Các vấn đề sau về môi trường cần được giải quyết trong thiết kế chương trình xử lý:

 • Mức dioxin và các chất ô nhiễm khác có thể có trong đất, bùn, cá, nước mặt và nước ngầm;
 • Các rủi ro về sức khỏe con người có liên quan đến việc rà phá bom mìn và đạn dược;
 • Thủy văn nước mặt;
 • Chất lượng nước mặt;
 • Nước ngầm;
 • Chất lượng không khí và những ảnh hưởng gián tiếp lên sức khỏe con người;
 • Khí nhà kính;
 • Hệ sinh thái trên cạn và đa dạng sinh học;
 • Đầm lầy, Hệ sinh thái dưới nước, đa dạng sinh học dưới nước;
 • Tiếng ồn; và
 • Nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc Nguồn tài nguyên cạn kiệt.

Hỏi: Công nghệ xử lý nào được xem xét?
Một số công nghệ khác nhau đã được xem xét khi xác định làm cách nào để xử lý đất và bùn nhiễm bẩn tại sân bay Đà Nẵng. Các công nghệ được xem xét thể hiện trong bảng sau. 

 • Công nghệ
 • Phân hủy xúc tác ba zơ 
 • Nghiền bi với bãi chôn lấp chủ động
 • Quy trình Geo-MeltTM
 • Bãi chôn lấp thụ động
 • Bãi chôn lấp chủ động
 • Thiêu/đốt
 • Khử hấp thu nhiệt trong mố (ISTD/IPTD)

Tìm thêm thông tin về Công nghệ Phân hủy khử hấp thu nhiệt trong mố (ISTD/IPTD) được chọn để xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Hỏi: Đất và bùn nhiễm dioxin sau khi được xử lý sẽ được sử dụng như thế nào?
Sau khi đất và bùn nhiễm dioxin được xử lý xong bằng công nghệ khử hấp thu nhiệt, việc sử dụng đất và bùn sạch này sẽ được bàn bạc với chính quyền Đà Nẵng và BQP. Một lựa chọn đã được bàn bạc là sử dụng đất và bùn đã được làm sạch cho phần mở rộng sân bay Đà Nẵng hoặc dùng để san lấp lại các khu vực đào xúc.

Hỏi: Làm cách nào để xử lý khí thải từ quá trình xử lý nhiệt?
Khí thải ra từ hệ thống xử lý khử hấp thu nhiệt phải được xử lý bằng công nghệ đã được chứng minh trước khi xả ra môi trường. Hệ thống xử lý phải tính đến tỷ lệ ước tính của vật liệu tách ra, nhiệt độ và hàm lượng nước của hơi nước tách ra và tất cả các yêu cầu quy định.

Ưu tiên cho việc xử lý chất lỏng và hơi nước sử dụng các hệ thống tương đối đơn giản như các-bon hoạt tính thể hạt (GAC). Nước ngưng tích tụ sẽ được xử lý trong một hệ thống xử lý chất lỏng, khả năng sẽ có GAC pha lỏng. Nước rỉ từ đáy kết cấu xử lý phải được thu gom vào một hoặc nhiều bể và chuyển đến hệ thống xử lý chất lỏng.

Các chuyên mục thông tin về dự án: