Flag of Vietnam

Các điểm mốc của dự án

Ngôn ngữ: Vietnamese

Speeches Shim

2008

 • USAID bắt đầu làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 (Văn phòng 33), cơ quan phụ trách phối hợp các chương trình và chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến chất da cam. Tổ chức các cuộc thảo luận song phương về các phương pháp xử lý.

2009

 • USAID và Văn phòng 33 ký một Biên bản Ghi nhớ để thiết lập một khung chính sách cho Dự án Xử lý tại Sân bay Đà Nẵng.
 • USAID bắt đầu chuẩn bị báo cáo Đánh giá Môi trường (EA) để đánh giá mức độ ô nhiễm dioxin và các phương pháp để xử lý cho Sân bay Đà Nẵng. 

2010

 • USAID hoàn thành báo cáo Đánh giá Môi trường trong đó đề xuất công nghệ khử hấp thu nhiệt là công nghệ hiệu quả nhất và đã được minh chứng khoa học để xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.
 • USAID và BQP ký Biên bản Thỏa thuận về thực hiện Dự án Xử lý tại Sân bay Đà Nẵng. 

2011

 • Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và BQP phê duyệt các kế hoạch cho Dự án Xử lý tại Sân bay Đà Nẵng.
 • BQP thực hiện rà phá bom mìn khu vực công trường xử lý và trình báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường về lựa chọn công nghệ và kế hoạch triển khai dự án lên Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam (Bộ TNMT) để xem xét.

2012

 • Bộ TNMT phê duyệt báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường tháng 5 năm 2012
 • USAID và BQP khởi công thực hiện Dự án Xử lý tại Sân bay Đà Nẵng ngày 9/8/2012.

2013

 • Trao tất cả các gói thầu để thực hiện dự án
 • Thực hiện tập huấn về sức khỏe và an toàn toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế cho công nhân làm việc trên công trường
 • Hoàn thành phần lớn công tác đào xúc đất và bùn được quy hoạch xử lý trong giai đoạn I
 • Kết cấu xử lý được lấp đầy với gần 45.000 mét khối đất và bùn ô nhiễm
 • Bắt đầu lắp đặt công nghệ xử lý và nhà máy xử lý hơi và chất lỏng

2014

 • Hoàn thành việc lắp đặt công nghệ xử lý và nhà máy xử lý hơi và chất lỏng
 • Tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về dự án tại Đà Nẵng
 • Bắt đầu quá trình xử lý giai đoạn I
 • Hoàn thành phần lớn công tác đào xúc đất và bùn được quy hoạch xử lý trong giai đoạn 2

2015

 • Hoàn thành xử lý ô nhiễm giai đoạn I
 • Vận chuyển đất và bùn đã xử lý ra khỏi kết cấu xử lý để có thể tái sử dụng
 • Đất và bùn ô nhiễm còn lại được đào xúc và đưa đến điểm tập kết

2016

 • Đưa đất và bùn xử lý giai đoạn II vào kết cấu xử lý
 • Lắp đặt công nghệ xử lý nhiệt giai đoạn II
 • Bắt đầu quá trình xử lý gian đoạn II

2017

 • Dự kiến hoàn thành xử lý giai đoạn II
 • Dự kiến đưa bùn đất đã được xử lý trong giai đoạn II ra rỏi kết cấu xử lý

2018

 • Dự kiến dỡ bỏ kết cấu xử lý
 • Dự kiến trả lại mặt bằng dự án

Các chuyên mục thông tin về dự án: