Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

16-08-2013

Khu vực sân bay Quốc tế Đà Nẵng được đề cập đến như là “điểm nóng” dioxin do mức độ tồn dư dioxin cao trong bùn đất còn sót lại ở sân bay sau cuộc chiến tranh Việt – Mỹ. Được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam năm 2011, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam (BQP) cùng phối hợp thực hiện Dự án Xử lý Môi trường tại Sân bay Đà Nẵng nhằm mục tiêu tẩy sạch dioxin và qua đó loại bỏ nguy cơ phơi nhiễm dioxin, đồng thời phát triển năng lực cho phía Việt Nam để họ có thể thực hiện các hoạt động xử lý tương tự tại các khu vực khác ở Việt Nam.

16-08-2013

USAID đang giúp giảm nhẹ suy thoái môi trường và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Cụ thể, USAID đang hỗ trợ giảm phát thải gây ra do mất rừng và suy thoái rừng, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dân cư sinh sống ở các vùng đồng bằng, cải thiện hiệu qủa sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực có mức phát thải cao và xử lý ô nhiễm.

16-08-2013

Từ năm 2008, USAID đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân để giúp cải cách hệ thống giáo dục đại học để đào tạo được sinh viên ra trường có tay nghề, đủ khả năng sẵn sàng làm việc và cạnh tranh trong thị trường ngày càng toàn cầu hóa. Các dự án hỗ trợ của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học đã có tác động tới trên 30.000 sinh viên đại học thông qua hỗ trợ về cải tiến chương trình học, đào tạo và vâng cao năng lực ở các khoa và các cấp quản lý trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật và công tác xã hội.

16-08-2013

USAID Việt Nam hợp tác với Chính Phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Theo đề nghị của chính phủ Việt Nam, USAID triển khai các hoạt động hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách pháp luật và thể chế, tăng cường tính cạnh tranh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mô hình mới về cấp vốn cho cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp.

June 2013 Progress Report on Environmental Remediation of Dioxin Contamination at Danang Airport 

Pages

Để xem các nội dung trong chuyên mục Phòng thông tin của USAID Việt Nam trước tháng 1/2017, vui lòng truy cập Trang lưu trữ 2012-2017