USAID khởi động dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết chấm dứt HIV/AIDS và bệnh lao vào năm 2030

Press Release Shim

Speeches Shim

Dùng để đăng ngay

Tuesday, 15 December, 2020

HÀ NỘI, ngày 15/12/2020 -- Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố dự án Phát triển hệ thống y tế bền vững (LHSS) tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực của Chính phủ Việt Nam trong việc quản lý bền vững các chương trình phòng, chống HIV và lao, hướng tới hoàn thành cam kết quốc gia về chấm dứt HIV và bệnh lao vào năm 2030. Tham dự sự kiện có Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đại diện các vụ/cục trực thuộc Bộ Y tế và đại diện lãnh đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính.

Thông qua dự án LHSS tại Việt Nam, USAID sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam với 4 mục tiêu chính: (1) Tăng cường hệ thống quản trị tài chính công cho ngành y tế và tìm ra các giải pháp hiệu quả hơn trong thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế; (2) Tăng cường và cải thiện việc sử dụng hiệu quả nguồn tài chính trong nước cho các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV; (3) Nâng cao năng lực cho hệ thống quản lý chuỗi cung ứng; (4) Chuyển giao chương trình chống lao vào Bảo hiểm Y tế.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Yastishock nói: “Tôi chúc mừng Chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế với những thành công trong quá trình chuyển giao chương trình phòng chống HIV từ nguồn tài trợ sang nguồn lực trong nước với Bảo hiểm Y tế (BHYT) là cơ chế tài chính chủ chốt. Việt Nam hiện có 90% bệnh nhân HIV đã tham gia BHYT. Tất các các cơ sở khám và điều trị HIV hiện có thể được BHYT chi trả cho các dịch vụ HIV. Quan trọng nhất, quỹ BHYT đang được sử dụng để mua thuốc kháng vi-rút - hợp phần chiếm nhiều kinh phí nhất trong chương trình phòng, chống HIV. Đây là thành công đặc biệt mà tất cả chúng tôi đều tự hào cùng chia sẻ với Việt Nam. USAID, thông qua chương trình PEPFAR, đã hỗ trợ chính phủ Việt Nam cập nhật các chính sách và xây dựng các hệ thống hỗ trợ quá trình chuyển giao này.”

Dự án LHSS tại Việt Nam sẽ thực hiện trong 4 năm (2020-2024) với kinh phí dự trù là 13,9 triệu đô la do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua chương trình PEPFAR và USAID. Dự án này là một phần trong sáng kiến toàn cầu của USAID về tăng cường hệ thống y tế nhằm giúp các quốc gia thu nhập thấp và trung bình chuyển đổi sang hệ thống y tế bền vững và tự chủ tài chính để hỗ trợ tiếp cận bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Để xem ảnh tại sự kiện, truy cập: https://flic.kr/s/aHsmSFvpKQ

Để tìm hiểu thêm thông tin về dự án, truy cập: https://www.usaid.gov/vietnam/documents/fact-sheet-local-health-system-sustainability-project