Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy triển khai năng lượng sạch tại Việt Nam

Press Release Shim

Speeches Shim

Đại diện dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam của USAID và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký bản ghi nhớ.
Đại diện dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam của USAID và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký bản ghi nhớ.
USAID/Vietnam

Dùng để đăng ngay

Monday, 14 December, 2020

HÀ NỘI, ngày 14/12/2020 - Hôm nay, dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký bản ghi nhớ nhằm chính thức hóa quan hệ đối tác với mục tiêu hỗ trợ những nỗ lực của EVN trong việc mở rộng sản xuất điện mặt trời áp mái tại Việt Nam.

Nhu cầu năng lượng tại Việt Nam đang tăng tới 10% hàng năm, đòi hỏi Việt Nam phải sử dụng các công nghệ năng lượng sạch và hiện đại để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường, đồng thời cung cấp dịch vụ điện cho hơn 20 triệu hộ gia đình. Nhận thấy tầm quan trọng của tăng trưởng xanh, EVN đã đặt ra những chỉ tiêu cao nhằm tăng công suất điện mặt trời áp mái đến 2025 và triển khai các công cụ giúp khách hàng hiểu về cách sử dụng năng lượng sạch hơn. Tuy nhiên, gia tăng điện mặt trời áp mái cũng đặt ra những thách thức mới đối với doanh thu của EVN và gây ra các tác động tiêu cực tiềm tàng đến lưới điện, chẳng hạn như giảm chất lượng điện áp hoặc tổn thất điện năng.

Nhằm giải quyết những thách thức này và hướng tới mục tiêu cuối cùng là tăng công suất điện mặt trời áp mái, EVN sẽ tiến hành các phân tích tác động tài chính của các kịch bản triển khai điện mặt trời áp mái khác nhau tại thành phố Đà Nẵng và hoạt động này sẽ được USAID hỗ trợ trong khuôn khổ bản ghi nhớ được ký ngày hôm nay. Nhờ đó, các nhà hoạch định chính sách và các đơn vị vận hành hệ thống điện sẽ nắm được thông tin về những tác động ngắn hạn ở giai đoạn đầu của các chương trình điện mặt trời áp mái của họ. Thông qua bản ghi nhớ này, USAID cũng sẽ hỗ trợ EVN đánh giá hệ thống điện mặt trời áp mái trong mạng lưới phân phối điện của EVN và nâng cao năng lực cho EVN nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến lưới điện. Ngoài ra, EVN sẽ được hỗ trợ về thiết kế và thực hiện các chiến dịch truyền thông sáng tạo nhằm gia tăng tỷ lệ đầu tư và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.

“USAID đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang lĩnh vực năng lượng có tính chống chịu và thích ứng hơn thông qua sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Chúng tôi rất vui mừng hợp tác với EVN và hy vọng rằng với kinh nghiệm sâu rộng về thúc đẩy năng lượng sạch trong khu vực, khả năng tiếp cận chuyên môn kỹ thuật cùng năng lực huy động các bên liên quan trên toàn cầu của chúng tôi sẽ giúp Việt Nam hiện thực hóa được những mục tiêu quốc gia về năng lượng tái tạo,” Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock cho biết.

Trong 5 năm qua, USAID đã cam kết hơn 40 triệu đô la hỗ trợ ngành năng lượng tại Việt Nam và dự kiến sẽ cam kết thêm 36 triệu đô la trong 5 năm tới. USAID đã và đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và EVN nhằm áp dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất trong thiết kế và thực hiện tăng hiệu suất hoạt động ngành điện để đảm bảo tiếp cận nguồn năng lượng đáng tin cậy, bền vững và bảo đảm.

Để xem ảnh tại sự kiện, truy cập: https://flic.kr/s/aHsmSEHX29

Để tìm hiểu thông tin về dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam do USAID tài trợ, truy cập: https://www.usaid.gov/vi/vietnam/documents/fact-sheet-usaid-vietnam-urban-energy-security-vi