USAID hoàn thành dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện

Press Release Shim

Speeches Shim

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink trả lời phỏng vấn báo chí.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink trả lời phỏng vấn báo chí.
Nguyễn Thạc Phương/USAID

Dùng để đăng ngay

Tuesday, 6 November, 2018

HÀ NỘI, 6/11/2018 -- Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp tổ chức sự kiện đánh dấu việc hoàn thành dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (dự án GIG) do USAID tài trợ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, Giám đốc USAID Việt Nam Michael Greene và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã phát biểu khai mạc sự kiện. Sự kiện có sự tham gia của 250 đại biểu đến từ các bộ, cơ quan nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế và các cơ quan báo chí.

Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện do USAID tài trợ đã hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực công và tư tại Việt Nam nhằm giải quyết những vấn đề cải cách then chốt liên quan đến tăng trưởng kinh tế và thương mại, trong đó tập trung vào cải thiện môi trường pháp luật và thể chế, các hệ thống trách nhiệm giải trình và tăng trưởng bao trùm giúp đem lại lợi ích cho tất cả người dân Việt Nam. Dưới sự chủ trì và định hướng của Bộ Tư pháp, USAID phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước thực hiện những ưu tiên cải cách của Chính phủ Việt Nam.

Trong hơn 5 năm qua, dự án GIG đã hỗ trợ xây dựng 25 bộ luật và 50 quy định dựa trên bằng chứng và các thực hành tốt nhất. USAID cũng hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế thông qua tinh giản các quy định về hoạt động kinh doanh và củng cố sự phối hợp giữa các bộ, hỗ trợ Việt Nam cải thiện xếp hạng trong Báo cáo Môi trường Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới từ thứ hạng 91 lên 69 trong 3 năm qua. Ngoài ra, USAID giúp tạo ra các diễn đàn trao đổi để người dân, các tổ chức xã hội dân sự, các hiệp hội doanh nghiệp, các trường đại học, giới truyền thông, và các bên liên quan khác ở cấp trung ương, cấp tỉnh, và cấp cộng đồng có thể đóng góp ý kiến nhằm cải thiện chất lượng xây dựng luật và các quy định.  

Để biết thêm thông tin về dự án, truy cập: https://goo.gl/NGHFKc

Để xem ảnh sự kiện, truy cập: https://flic.kr/s/aHsmsZBKWZ