USAID hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam chuyển đổi số

Speeches Shim

Friday, 11 December, 2020
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock ấn nút khởi động chương trình.
USAID/Vietnam

Chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, gia tăng giá trị mà họ mang lại cho khách hàng và có vị thế tốt hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhu cầu cần phải chuyển đổi số và đây là chìa khóa để các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam duy trì khả năng cạnh tranh. Ngày 3 tháng 12 năm 2020, dự án Thúc đẩy cải cách và Nâng cao năng lực kết nối cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) do USAID tài trợ đã phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ công bố “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock đồng chủ trì Lễ công bố với sự tham gia của hơn 300 đại biểu của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

Sự kiện đã nêu bật hiện trạng chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại Việt Nam và kế hoạch của chính phủ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Trong 3 năm tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hợp tác với Dự án USAID LinkSME để thực hiện mục tiêu của Chương trình đến năm 2025: 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng. Một mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn sẽ được thiết lập để cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Chiến lược và kế hoạch hành động chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giúp các doanh nghiệp của Việt Nam tăng cường năng lực hoạt động trong bối cảnh hậu COVID, tăng cường năng lực cạnh tranh và đưa Việt Nam tiến thêm một bước trên hành trình tiến tới tự lực.