USAID hoàn thành một hoạt động hỗ trợ ứng phó COVID-19 tại Việt Nam

Speeches Shim

Friday, 18 December, 2020

Dự án Liên minh cải thiện chất lượng đào tạo y khoa và Quản lý các bệnh mới nổi (IMPACT-MED) đã tập hợp một nhóm các đối tác bao gồm các trường đại học, khu vực công và khu vực tư nhân nhằm phát triển đội ngũ y tế mạnh và hiệu quả tại Việt Nam có thể ứng phó trước những ưu tiên của thế kỷ 21 và góp phần hỗ trợ khả năng chống chịu, thích ứng về y tế và củng cố an ninh y tế của quốc gia. Từ tháng 3 đến tháng 12/2020, Liên minh IMPACT-MED đã hỗ trợ những nỗ lực của Bộ Y tế trong công tác phòng chống và kiểm soát COVID-19.

Dự án đã tập huấn cho 963 nhân viên y tế của 194 cơ sở y tế, cải thiện hoạt động kiểm soát bệnh dịch tại 30 bệnh viện trên toàn quốc và thực hiện 12 phiên tập huấn trực tuyến cho 3.400 chuyên gia y tế về chăm sóc và điều trị COVID-19. Ngoài ra, Liên minh đã hợp tác với công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu Novartis cung cấp đào tạo cho hơn 5.000 sinh viên y khoa năm cuối của 10 trường đại học về quy trình xét nghiệm, chăm sóc và điều trị COVID-19. 520 sinh viên trong số này đã được huy động để hỗ trợ những nỗ lực ứng phó COVID-19. Hoạt động này cũng bao gồm việc phối hợp với các trường đại học để xây dựng tài liệu, tập huấn giảng viên và phát triển nền tảng đào tạo trực tuyến và chi trả phí hậu cần và thuê giáo sư tới các buổi tập huấn trực tiếp. Ngày 14/12, 60 đại diện đối tác và các bên liên quan đã cùng họp mặt để chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm và đưa ra khuyến nghị về tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện và bảo vệ các nhân viên y tế.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Thông qua cung cấp tập huấn cho các nhân viên y tế, các sinh viên y khoa năm cuối và các bệnh viện, USAID đã giúp Việt Nam tăng cường công tác ứng phó đại dịch COVID-19.