Hoa Kỳ công bố hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực chính phủ điện tử

Press Release Shim

Speeches Shim

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng các vị khách quý khác chứng kiến khi Quyền Giám đốc Việt Nam Bradley Bessire và Bộ Trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký bản ghi nhớ.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng các vị khách quý khác chứng kiến khi Quyền Giám đốc Việt Nam Bradley Bessire và Bộ Trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký bản ghi nhớ.
Nguyễn Thạc Phương/USAID

Dùng để đăng ngay

Tuesday, 13 October, 2020

Hà Nội, ngày 13/10/2020 -- Hôm nay, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam Bradley Bessire và Bộ Trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã tham dự lễ ký bản ghi nhớ giữa USAID và Văn phòng Chính phủ. Trong khuôn khổ bản ghi nhớ này, USAID sẽ hỗ trợ Văn phòng Chính phủ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp liên ngành tại Việt Nam, nâng cao tính minh bạch và tiếp tục phát triển hơn nữa Cổng Dịch vụ công Quốc gia, một nền tảng chính phủ điện tử nhằm cải thiện tiếp cận thông tin và đem lại lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Kritenbrink cho biết: “Bản ghi nhớ về hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực chính phủ điện tử được ký ngày hôm nay là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt không ngừng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như củng cố cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm hiện đại hóa quản trị công, cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính phủ điện tử.”

Hỗ trợ của USAID cho nỗ lực tăng cường năng lực này bao gồm bốn hợp phần chính: (i) Cập nhật các quy định liên quan đến triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công và xử lý hồ sơ trực tuyến; (ii) Hỗ trợ quản lý sự thay đổi của các cơ quan tổ chức nhằm cải thiện hoạt động  cung cấp dịch vụ và thúc đẩy các chương trình truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả của Cổng Dịch vụ công Quốc gia: (iii) Cải thiện quy trình nghiệp vụ, thiết kế giao diện và trải nghiệm của người dùng Cổng Dịch vụ công Quốc gia và (iv) Hỗ trợ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ tại các trung tâm một cửa, trong đó tập trung vào số hóa thủ tục hành chính và tiếp cận các kết quả số hoá thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong 15 năm qua, USAID đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp trong nước nhằm mở rộng quy mô hoạt động, cải thiện môi trường kinh doanh, đào tạo các nhà lãnh đạo mới nổi, giảm thời gian và chi phí trong hoạt động thương mại và tăng cường khung thể chế và pháp lý cấp trung ương và địa phương để thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân.

Để xem ảnh tại sự kiện, truy cập: https://flic.kr/s/aHsmRhvuja