Tờ thông tin: Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học

Speeches Shim

Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Hệ sinh thái đa dạng cung cấp nước sạch, giúp giữ đất, là vùng đệm chống gió bão và các cú sốc về khí hậu, đồng thời là cơ sở để phát triển du lịch. Bảo tồn đa dạng sinh học là một thành tố quan trọng để đạt được phát triển bền vững cũng như cung cấp hàng hóa công cộng toàn cầu. USAID giúp Việt Nam bảo vệ đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu thông qua bảo đảm một tương lai an toàn cho các loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, hiện đang bị đe dọa bởi thay đổi mục đích sử dụng đất, săn bắt trộm và tội phạm về các loài hoang dã. Hỗ trợ của USAID hướng tới xây dựng một tương lai trong đó cả con người và đa dạng sinh học cùng phát triển thông qua những cải thiện về thịnh vượng kinh tế, công bằng xã hội và quản lý môi trường.

BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Thông qua Dự án Trường Sơn Xanh, USAID hợp tác trực tiếp với chính quyền và người dân Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, cải tiến các phương pháp sử dụng đất để giảm mất rừng, khôi khục các cảnh quan bị suy thoái và nâng cao khả năng thích ứng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. USAID cũng hỗ trợ chương trình Quan hệ Đối tác Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu nhằm đóng góp cho hiểu biết khoa học khoa học về đa dạng sinh học và xây dựng quan hệ hợp tác giữa các viện nghiên cứu của Việt Nam và Hoa Kỳ.

CHỐNG TỘI PHẠM VỀ CÁC LOÀI HOANG DÃ

Việt Nam là quốc gia nguồn, điểm đến đồng thời là điểm trung chuyển cho hoạt động buôn bán trái phép các loài hoang dã và dự án Bảo tồn các Loài hoang dã do USAID tài trợ tập trung chống hoạt động buôn bán trái phép này. Dự án hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tăng cường năng lực thực thi pháp luật và xét xử; kiện toàn và thống nhất khuôn khổ pháp lý; và giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các loài hoang dã và sản phẩm từ các loài hang dã.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

USAID đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cát Bà thông qua Liên minh Hạ Long – Cát Bà. Liên minh Hạ Long – Cát Bà vận động cho việc bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực này. Liên minh cũng hỗ trợ người dân địa phương áp dụng các thực hành tốt bảo vệ môi trường và giúp trao quyền cho các cá nhân và tổ chức địa phương để họ tham gia nhiều hơn vào hoạt động bảo vệ môi trường.