Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật hướng tới Chương trình Phòng, Chống HIV và Lao bền vững (SHIFT)

Speeches Shim

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật hướng tới Chương trình Phòng, Chống HIV và Lao bền vững (SHIFT) của USAID hỗ trợ tăng cường và thực hiện đổi mới sáng tạo trong các dịch vụ HIV và Lao, giúp chuyển giao hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho Việt Nam quản lý thông qua hỗ trợ kỹ thuật tập trung tại 6 tỉnh để đạt được các  mục tiêu “90-90-90” đầy tham vọng của Việt Nam. Dự án SHIFT dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu này thông qua cung cấp các dịch vụ trực tiếp và hỗ trợ kỹ thuật về HIV và lao cho Cục Phòng, Chống HIV/AIDS và Chương trình Chống Lao Quốc gia của Việt Nam, cũng như các bên liên quan chủ chốt khác tại những tỉnh ưu tiên nhằm đảm bảo chuyển giao thành công các dịch vụ HIV và lao do USAID hỗ trợ sang chính quyền địa phương quản lý khi dự án kết thúc.

CỦNG CỐ CÁC DỊCH VỤ HIV NHẰM ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU 90-90-90

Dựa trên thành công của các dự án trước đây của USAID, dự án SHIFT sẽ tiếp tục triển khai các mô hình xét nghiệm và điều trị tại 6 tỉnh thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận và khu vực kinh tế phía Bắc. Dự án tập trung mạnh vào tìm kiếm các trường hợp nhiễm HIV trong các nhóm quần thể nguy cơ thông qua hình thức tiếp cận trực tuyến và trực tiếp; tìm lại các bạn tình của người nhiễm HIV; cung cấp các hình thức xét nghiệm đa dạng khác nhau cho những người có nguy cơ cao nhất; và kết nối người được chẩn đoán nhiễm HIV tới dịch vụ điều trị chất lượng, từ đó đảm bảo đạt mục tiêu 90% số người được điều trị đạt ngưỡng ức chế virus để khống chế dịch bền vững tại Việt Nam. Các sáng kiến chi trả theo hiệu suất công việc cho nhân viên y tế và hỗ trợ điều trị HIV thông qua bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV giúp tối đa hóa hiệu quả và tính bền vững của những biện pháp tiếp cận này. Dự án cũng đồng thời sử dụng dữ liệu xét nghiệm các ca mới bị nhiễm gần đây (xem một người có mới nhiễm HIV không) để tìm ra mạng lưới lây truyền và các ổ  dịch, từ đó hướng hoạt động của dự án tập trung vào những nơi hiệu quả nhất.

ĐẠT ĐƯỢC CÁC CHỈ TIÊU KHỐNG CHẾ DỊCH THÔNG QUA MỞ RỘNG QUY MÔ CÁC DỊCH VỤ lAO CÓ PHỐI HỢP VỚI NHIỀU MẠNG LƯỚI PHÒNG, CHỐNG LAO TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Nhằm hỗ trợ những nỗ lực chấm dứt dịch lao của Việt Nam, kể từ tháng 10/2019, dự án SHIFT của USAID hướng tới mục tiêu tăng số lượng các ca nhiễm lao được phát hiện và bắt đầu điều trị tại Việt Nam để chặn quá trình lây truyền bệnh. Dự án sử dụng hai chiến lược nhằm tăng số lượng phát hiện các ca lao kháng thuốc và lao nhạy cảm tại 7 tỉnh bao gồm “Chiến lược 2X” sử dụng X quang ngực và xét nghiệm GeneXpert và chiến lược tích cực tìm kiếm ca bệnh trong các nhóm nguy cơ được chọn nhằm chứng minh nguyên lý và tính khả thi cho việc mở rộng chiến lược 2X giúp các tỉnh tăng quy mô triển khai sử dụng nguồn lực địa phương sau khi dự án kết thúc.

KẾT QUẢ

Tính đến tháng 12/2018, dự án đã hỗ trợ điều trị HIV cho 30.062 bệnh nhân, trong đó 96,8% đã đạt được ngưỡng ức chế virus.

Issuing Country 
Date 
15-01-2020 03:15