Tờ thông tin: Dự án Vươn tới Đỉnh cao

Speeches Shim

Dự án Vươn tới Đỉnh cao góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành dệt may và da giày Việt Nam. Dự án gắn kết các đối tác liên quan trong ngành dệt may và giày da nhằm giảm đình công và cải thiện mối quan hệ lao động - quản lý theo chuẩn mực chung thay vì tập trung vào các trường hợp ngoại lệ.

Thông qua dự án này, USAID và 7 công ty tư nhân thực hiện hỗ trợ 14 nhà máy là bên cung cấp cho các thương hiệu quốc tế. Hoạt động của dự án bao gồm tập huấn cho quản lý và công nhân, xây dựng cơ chế cho tương tác và đối thoại tại nơi làm việc nhằm mang lại cơ hội đóng góp tiếng nói của người lao động tốt hơn. Người lao động có thể thảo luận với các cán bộ giám sát về các quy trình trong sản xuất và xác định cơ hội tăng năng suất. Ngoài ra, họ có khả năng giải quyết các khiếu nại với cán bộ giám sát một cách tốt hơn trước khi các vấn đề trở thành những cuộc đình công tốn kém.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN                                                         

Thông qua đầu tư cho hoạt động đào tạo công nhân và cán bộ quản lý, các nhà máy tham gia vào dự án Vươn tới Đỉnh cao sẽ cải thiện năng suất, giảm thời gian tạm ngưng hoạt động, tăng cường tuân thủ các tiêu chuẩn lao động, tăng mức độ hài lòng của người lao động, giảm số trường hợp khiếu nại không được giải quyết. Lợi ích của việc đầu tư cải thiện năng suất và mối quan hệ lao động sẽ góp phần thúc đẩy thay đổi trong toàn ngành hướng tới hoạt động kinh doanh bền vững ở Việt Nam.

Issuing Country 
Date 
09-10-2019 03:30