Dự án Trường Sơn Xanh

Speeches Shim

Rừng đóng vai trò quan trọng tại Việt Nam trong việc bảo vệ các lưu vực, chống xói mòn đất và nâng cao khả năng thích ứng cho các cộng đồng. Những khu rừng ở khu vực Trường Sơn là nơi sinh sống của nhiều sinh vật đặc hữu quý hiếm không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, những khu rừng cùng với các loài sinh sống trong đó đang biến mất với tốc độ đáng báo động do sinh kế của người dân sống trong khu vực xung quanh ngày càng phụ thuộc hơn vào nguồn tài nguyên hữu hạn này. Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu tại khu vực này, đồng thời giúp đa dạng và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng địa phương và người dân tộc thiểu số.

CẢI TIẾN CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT

Dự án Trường Sơn Xanh hỗ trợ hai tỉnh làm giảm tình trạng mất rừng và suy thoái rừng, đồng thời khôi phục các cảnh quan bị suy thoái. Dự án hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ hợp tác với khối tư nhân (là các đơn vị, cá nhân thu mua nguyên liệu từ rừng) đến giới thiệu các hình thức canh tác cải tiến và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất địa phương. Dự án hỗ trợ các cộng đồng địa phương đang sống phụ thuộc vào rừng, bao gồm các cộng đồng dân tộc thiểu số, phát triển các hoạt động lâm nghiệp bền vững đem lại lợi ích cho người dân, cho rừng và cho động vật hoang dã.

TĂNG CƯỜNG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Dự án Trường Sơn Xanh hợp tác với chính quyền hai tỉnh để xác định các mối đe dọa và cách thức bảo vệ các loài động vật hoang dã và tài nguyên rừng có giá trị đa dạng sinh học độc đáo toàn cầu của vùng này khỏi nạn săn bắt trái phép và phá hoại môi trường sống. Cách tiếp cận chiến lược của dự án bao gồm tăng cường quy hoạch bảo tồn; nâng cao kiến thức và kỹ năng cho những người làm công tác bảo tồn và những người ra quyết định, đồng thời giúp các cộng đồng địa phương phát triển các doanh nghiệp bảo tồn bền vững đem lại lợi ích cho người dân và cho đa dạng sinh học.

TĂNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Dự án Trường Sơn Xanh phối hợp với chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và các cộng đồng trong việc đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của họ đối với các điều kiện biến đổi khí hậu, qua đó xây dựng các kế hoạch hành động khả thi. Các kế hoạch này sẽ tạo cơ sở để giảm thiểu một cách hiệu quả các rủi ro đối với thiên tai.

CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI CHÍNH

Các kết quả mong đợi chính bao gồm cải thiện sinh kế cho 20.000 người dân sống phụ thuộc vào rừng; cải thiện đa dạng sinh học cho 400.000ha rừng tự nhiên; huy động ít nhất 20 triệu đô la từ các nguồn lực nhà nước và tư nhân để phát triển sinh kế bền vững và bảo tồn rừng; cũng như tránh và/hoặc loại bỏ phát thải khoảng bảy triệu tấn các-bon đio-xit vào khí quyển.

Issuing Country 
Date 
22-12-2020 23:15