Dự án tăng cường kết nối cộng đồng phòng chống hiv phía nam

Speeches Shim

Dịch HIV tại Việt Nam có ảnh hưởng đến các nhóm dân số khác nhau tại nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, dịch vẫn chủ yếu tập trung ở 3 nhóm nguy cơ cao: người tiêm chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và phụ nữ hành nghề mại dâm. Nhóm MSM thường khó tiếp cận do những kỳ thị về HIV và họ miễn cưỡng đến các cơ sở y tế công cộng. Nhóm MSM có tỷ lệ nhiễm HIV cao hơn và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hành vi nguy cơ trong cộng đồng MSM, do vậy dự án tập trung phát hiện những người thuộc nhóm MSM có nguy cơ cao và khó tiếp cận cũng như những người đang sống chung với HIV tại thành phố Hồ Chí Minh và kết nối họ với các dịch vụ xét nghiệm và điều trị.

Các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) có tiềm năng cung cấp các dịch vụ phù hợp và hiệu quả cho những người có nguy cơ nhiễm và lây truyền HIV. Tuy nhiên, để cung cấp một cách bền vững các dịch vụ y tế có liên quan đến HIV thì các tổ chức này cần có hỗ trợ để vận hành tổ chức của mình thành công hơn. Dự án giúp các CBO củng cố năng lực kỹ thuật và vận động chính sách, giúp họ tiếp cận hiệu quả hơn tới nhóm dân số nguy cơ cao.

KẾT QUẢ ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

Từ tháng 5/2016 đến tháng 9/2019, dự án đã cung cấp dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ HIV cho hơn khoảng 50.000 người có nguy cơ cao và người sống chung với HIV tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã phát hiện trên 4.000 ca nhiễm HIV mới và thành công trong việc kết nối hầu hết các ca này và 1.800 ca nhiễm HIV hiện tại tới các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Tháng 10/2018, dự án mở rộng sang Đồng Nai với hỗ trợ của các CBO hoạt động hiệu quả cao tại thành phố Hồ Chí Minh với 6 CBO được thành lập mới tại Đồng Nai đồng thời một thư viện/trung tâm học tập trực tuyến và đào tạo giảng viên cộng đồng nguồn cũng được dự án thành lập. Từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019, trên 11.000 người có nguy cơ cao được cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ HIV, trong đó có xét nghiệm không chuyên và chuyển gửi đến các dịch vụ điều trị HIV và dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Dự án đã giúp phát hiện 63% số ca nhiễm HIV mới tại Đồng Nai.

Dự án cũng đã hỗ trợ 7 tổ chức CBO chủ chốt hoàn thành thủ tục đăng ký pháp lý và tập huấn cho 23 CBO về truyền thông, thương hiệu và kỹ năng phát biểu trước công chúng nhằm giúp họ thực hiện hiệu quả công tác vận động để có được sự công nhận và hỗ trợ của chính quyền.

 

Issuing Country 
Date 
15-01-2020 05:00