Tờ thông tin: Dự án Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng

Speeches Shim

Việt Nam đã có những thay đổi về kinh tế và xã hội: giao thông được cải thiện, tuổi thọ dân số tăng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Kèm theo đó là nhu cầu giải quyết các thách thức về y tế cộng đồng, trong đó có vấn đề dị tật não bẩm sinh và tổn thương não mắc phải. Bên cạnh đó, mặc dù việc nâng cao nhận thức về tác hại của tổn thương não đến chất lượng cuộc sống của người khuyết tật được chú trọng, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều bất cập trong việc cung cấp dịch vụ và chưa đáp ứng được nhu cầu của các cá nhân. Dự án Chăm sóc Y tế và Đào tạo Phục hồi chức năng sẽ thực hiện tăng cường sức khỏe và phúc lợi của người khuyết tật Việt Nam thông qua các dịch vụ chất lượng cao và bền vững, đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và vận động chính sách. Dự án sẽ hợp tác với Trung tâm Phục hồi Chức năng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế.

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHĂM SÓC TOÀN DIỆN  

Dự án đang xây dựng các chương trình chăm sóc toàn diện từ quy chuẩn phục hồi chức năng đến chăm sóc y tế cho những người bị tổn thương não. Các mô hình gồm cả điều trị tại trung tâm, và dịch vụ chăm sóc tại nhà sẽ góp phần nâng cao năng lực cho các trung tâm thuộc mạng lưới chuyển gửi của Bộ Y tế trong việc chăm sóc y tế và phục hồi chức năng cho ít nhất 8,000 người lớn và trẻ em khó khăn vận động.

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC CÁN BỘ CHUYÊN NGÀNH Y TẾ, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Dự án đào tạo về phục hồi chức năng, vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, điều dưỡng, tư vấn trong khuôn khổ mô hình phục hồi chức năng toàn diện. Để cung cấp dịch vụ chuyên môn, các cơ sở đào tạo phục hồi chức năng hiện hành sẽ được cập nhật theo giáo trình do dự án xây dựng và hình thành một đội ngũ cán bộ hoạt động trị liệu Việt Nam có chất lượng, có khả năng cung cấp kiến thức hoạt động trị liệu đúng chuẩn, sẵn sàng triển khai mô hình chăm sóc toàn diện cho các bệnh nhân có nhu cầu.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Đến tháng 9/2023, dự án dự kiến hơn 11.000 người bị suy giảm vận động sẽ được hưởng dịch vụ chăm sóc tại các bệnh viện hoặc ban/trung tâm phục hồi chức năng, Trong số đó, 400 người khuyết tật (trẻ em và người lớn) sẽ được theo dõi đặc biệt để đo lường chất lượng cá dịch vụ này và ghi nhận mức độ tiến triển về chất lượng cuộc sống của họ. Hơn 400 cán bộ y tế và phục hồi chức năng, tình nguyện viên được đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Các nhóm bao gồm 15 giảng viên nguồn về chăm sóc tổn thương não, 15 giảng viên nguồn về vận động trị liệuvà 8 giáo viên về hoạt động trị liệu để cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng toàn diện sẽ được thành lập. Mặc dù Kế hoạch Hành động Quốc gia về Phục hồi chức năng có các mô hình can thiệp toàn diện nhưng dự án này sẽ thiết lập một hệ thống để đo đường tác động và tiến triển đối với điều kiện của người khuyết tật và cung cấp bằng chứng cho mục đích vận động chính sách.

Issuing Country 
Date 
18-12-2019 23:15