Dự án Vượt lên Tất cả

Speeches Shim

Nhiều người khuyết tật ở Việt nam hiện phụ thuộc vào các thiết bị hỗ trợ vận động để thực hiện các hoạt động hàng ngày và tham gia tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động tại cộng đồng. Theo báo cáo của Mạng lưới Quốc tế về Chỉnh hình, Việt Nam có nhu cầu lớn về các thiết bị chỉnh hình và chân tay giả, và cần khoảng 94.000 thiết bị chỉnh hình hàng năm. Dự án Vượt lên tất cả tập trung vào tăng cường khả năng vận động cho người khuyết tật bằng cách cung cấp các thiết bị trợ giúp và tập huấn cách bảo trì thiết bị trợ giúp cho các nhân viên y tế và gia đình của người khuyết tật. 

CUNG CẤP CÁC DỤNG CỤ HỖ TRỢ CÓ CHẤT LƯỢNG 

Dự án cung cấp và hỗ trợ sử dụng các dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật vận động ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Bình Định. Với các dụng cụ trợ giúp phù hợp và khả năng vận động được cải thiện, những người có khuyết tật vận động sẽ có khả năng tự lập trong cuộc sống hơn và tăng cường sự tham gia của họ trong các hoạt động cộng đồng. 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NHÂN VIÊN Y TẾ 

Thông qua các khóa tập huấn tại chỗ và việc giám sát định kỳ của các chuyên gia trong nước và quốc tế, năng lực của các bác sỹ, kỹ thuật viên của 2 tỉnh dự án được cải thiện. Các nhân viên y tế, bác sỹ, và kỹ thuật viên được tập huấn về phát hiện các trường hợp có khó khăn trong vận động, nắm rõ được mục đích và chức năng của các dụng cụ trợ giúp, chế tạo các dụng cụ hỗ trợ từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương, cũng như hiểu được quy trình can thiệp và quản lý. Từ đó, họ có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của địa phương trong việc cung cấp và quản lý dụng cụ hỗ trợ và có tác động tích cực đối với sức khỏe của người khuyết tật vận động. 

TĂNG CƯỜNG THÔNG TIN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VỀ DỤNG CỤ HỖ TRỢ 

Dự án huy động sự tham gia của hội người khuyết tật địa phương thông qua các cuộc họp trực tiếp và thường xuyên nhằm chia sẻ thông tin cho các thành viên về quyền của người khuyết tật và những thông tin liên quan tới các dụng cụ hỗ trợ. Ngoài ra, dự án cũng sẽ xây dựng kế hoạch truyền thông và công cụ truyền thông và vận động cải thiện chính sách có liên quan đến các dụng cụ và sản phẩm trợ giúp. 

KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

Khi dự án kết thúc, dự kiến sẽ có trên 37.000 người khuyết tật được nhận thiết bị trợ giúp, khoảng 100 bác sỹ, nhân viên y tế, kỹ thuật viên được tập huấn về đánh giá nhu cầu, cung cấp và bảo dưỡng các thiết bị trợ giúp. 

Issuing Country 
Date 
10-04-2020 04:45