Tờ thông tin: Liên minh Cải thiện Chất lượng Đào tạo Y khoa và Quản lý các Bệnh mới nổi (IMPACT-MED)

Speeches Shim

Liên minh IMPACT MED bao gồm một nhóm các trường đại học và các đối tác lĩnh vực công và tư nhân với mục tiêu của dự án là hỗ trợ xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng và hiệu quả tại Việt Nam có khả năng đáp ứng với các ưu tiên của thế kỷ 21 và đóng góp vào sự bền vững và an ninh y tế của đất nước.

ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO DỤC Y KHOA

Liên minh IMPACT MED hợp tác với 5 trường đại học y khoa và các nhà hoạch định chính sách để cải thiện và đổi mới đào tạo y khoa bậc đại học thông qua hỗ trợ kỹ thuật nhằm đổi mới toàn diện chương trình đào tạo bác sỹ đa khoa 6 năm. Các khóa đào tạo được thực hiện bởi giảng viên của Trường đại học Y Harvard sẽ giúp cải thiện kỹ năng phát triển chương trình đào tạo, học tập chủ động, giảng dạy lâm sàng và xây dựng một cộng đồng các nhà giáo dục nhằm phát triển đổi mới đào tạo y khoa. Quan hệ hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam sẽ giúp những bài học kinh nghiệm và mô hình thành công được chia sẻ rộng rãi với các trường đại học khác trên toàn quốc.

TĂNG CƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC NGUY CƠ Y TẾ MỚI NỔI

Liên minh hỗ trợ hệ thống y tế Việt Nam ứng phó với các nguy cơ y tế mới nổi thông qua việc tăng cường các chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, đào tạo cán bộ y tế và phát triển các chương trình quản lý về vi khuẩn và vi trùng để cải thiện việc sử dụng kháng sinh. Thông qua hợp tác với các bệnh viện và các hội chuyên môn, liên minh xây dựng chương trình đào tạo, thực hiện các quy trình thực hành chuẩn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các nhân viên y tế tại nhiều bệnh viện. Liên minh cũng sử dụng giáo dục liên ngành và công nghệ học tập từ xa nhằm tăng cường hợp tác giữa các bác sỹ, y tá, dược sỹ và nhân viên y tế công cộng. Dự án đang trợ giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19 thông qua các khóa đào tạo cho cán bộ y tế và sinh viên y khoa năm cuối về phòng chống và kiểm soát  COVID -19 và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viên trên cả nước.

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA SAU ĐẠI HỌC

Với mục tiêu giới thiệu các chương trình đào tạo sau đại học tiêu chuẩn hóa trong tất cả các chương trình đào tạo y khoa chuyên ngành tại Việt Nam, liên minh IMPACT MED hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà xây dựng chính sách tại Bộ Y tế về xây dựng pháp luật và chính sách quản lý đào tạo y khoa sau đại học. Hiện nay, liên minh hợp tác với Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Hà Nội để xây dựng và thí điểm một chương trình đào tạo nội trú về phẫu thuật mới được trông đợi sẽ là mô hình cho công tác đào tạo y khoa sau đại học trên cả nước.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Đến cuối năm 2020, hơn 2.000 giảng viên đại học sẽ được đào tạo để áp dụng phương pháp giảng dạy mới và 5 trường đại học dẫn đầu sẽ áp dụng chương trình cải cách về đào tạo bác sỹ đa khoa 6 năm. Chỉ riêng năm 2020, hơn 8.000 sinh viên, giảng viên y khoa và cán bộ y tế sẽ được đào tạo về phòng chống và kiểm soát COVID-19. Đến năm 2025, sẽ có khoảng hơn 5.000 bác sỹ tốt nghiệp từ chương trình đào tạo mới. Khi dự án hoàn thành, hơn 1.000 cán bộ y tế sẽ áp dụng thực hành chuẩn trong kiểm soát và dự phòng nhiễm khuẩn, quản lý sử dụng kháng sinh và ứng phó với các nguy cơ y tế mới nổi.

Issuing Country 
Date 
02-11-2020 22:30