Dự án Tôi Lớn Mạnh

Speeches Shim

Người khuyết tật về phát triển và trí tuệ, đặc biệt là trẻ dưới 16 tuổi, cần nhiều loại dịch vụ chăm sóc y tế chuyên khoa khác nhau. Tại Việt Nam, những dịch vụ này thường không có sẵn do thiếu chuyên gia về hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và ở một mức độ thiếu ít hơn là chuyên gia vật lý trị liệu. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các chuyên gia trị liệu và các chuyên gia ngành khác, ví dụ như bác sĩ nhi và bác sĩ tâm lý, còn chưa chặt chẽ và thiếu hướng dẫn hỗ trợ cho họ làm việc. Dự án “Tôi lớn mạnh” sẽ khắc phục những khó khăn này thông qua tăng cường kỹ năng cho các chuyên gia trị liệu, thiết lập nhóm làm việc liên chuyên khoa, tăng cường vai trò của bố mẹ trong can thiệp dành cho trẻ khuyết tật và xây dựng các hướng dẫn quốc gia, từ đó giúp trẻ khuyết tật phát triển và trí tuệ đạt được tiềm năng cao nhất của bản thân. Dự án sẽ được triển khai tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam thông qua phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam, Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam (MCNV) và các đối tác khác.

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (PHCN)

Dự án sẽ tập huấn cho các chuyên gia PHCN ở các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, hỗ trợ xây dựng nhà trung chuyển dành cho người khuyết tật ở tối thiểu ba bệnh viện tuyến tỉnh và cung cấp trang thiết bị PHCN cho 18 bệnh viện tuyến huyện nhằm giúp họ cung cấp được dịch vụ tại cơ sở. Nhà trung chuyển giúp người khuyết tật thực hành các chức năng sinh hoạt hàng ngày để họ có thể hoàn toàn hòa nhập xã hội và làm chủ cuộc sống.

PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ LIÊN NGÀNH VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA CHA MẸ TRONG CAN THIỆP DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT

Các dịch vụ PHCN liên chuyên khoa sẽ được cung cấp cho người lớn khuyết tật và trẻ em khuyết tật, bao gồm cả khuyết tật phát triển và trí tuệ. Đối với trẻ khuyết tật, dự án sẽ tập huấn cha mẹ các em trong việc chăm sóc và hỗ trợ trẻ thông qua nhiều hoạt động như tập huấn cá nhân, tư vấn trực tuyến, hướng dẫn qua video trên nền tảng web. Nhạy cảm giới và phòng chống bạo lực giới đối với trẻ em cũng sẽ được tích hợp vào trong những dịch vụ này.

CỦNG CỐ CÁC HƯỚNG DẪN CẤP QUỐC GIA

Các chuyên gia nghiên cứu trong nước và quốc tế sẽ cùng thực hiện nghiên cứu để kiểm chứng hiệu quả của các mô hình can thiệp và rút ra bài hoc kinh nghiệm. Dự án sẽ sử dụng những bằng chứng này và phối hợp với Bộ Y tế và Bệnh viên Nhi Trung ương nhằm củng cố các hướng dẫn kỹ thuật về phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật phát triển và trí tuệ/trẻ tự kỷ và về sử dụng các nhóm PHCN liên chuyên khoa.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Ước tính sẽ có 20.000 trẻ được khám sàng lọc phát hiện khuyết tật phát triển và trí tuệ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam. Các bệnh viện tại hai tỉnh này dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ PHCN liên chuyên khoa cho gần 1.200 người khuyết tật và ít nhất là 800 trẻ có khuyết tật phát triển và trí tuệ. Gia đình các em cũng được hưởng lợi từ các dịch vụ tại hệ thống bệnh viện và hình thức can thiệp có sự tham gia của cha mẹ. Ngoài ra, 2 hướng dẫn về PHCN và chăm sóc trẻ khuyết tật phát triển và trí tuệ cũng sẽ được ban hành.

Issuing Country 
Date 
10-03-2020 06:00