Dự án Hãy Nắm Tay Tôi

Speeches Shim

Mục tiêu của Dự án là phát triển một mô hình bền vững và có thể mở rộng nhằm cải thiện dịch vụ phục hồi chức năng và chăm sóc tại nhà dành cho người khuyế tật nặng tại tỉnh Bình Định và Quảng Nam.

CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI NHÀ DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Dự án sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà dành cho khoảng 1.000 người khuyết tật nặng, những người gần như không thể thực hiện được các chức năng sinh hoạt hàng ngày. Người chăm sóc đã được tập huấn, thường là người trong gia đình của người khuyết tật, sẽ hỗ trợ người khuyết tật nặng thực hiện các chức năng sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, sử dụng nhà vệ sinh và giao tiếp. Ngoài ra, người chăm sóc sẽ hỗ trợ người khuyết tật nặng tham gia vào các hoạt động xã hội.

TĂNG CƯỜNG CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐA CHUYÊN NGÀNH

10 bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện của Bình Định sẽ được hưởng lợi từ các trung tâm dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành được tăng cường năng lực về cung cấp dịch vụ hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu. Dự án sẽ cung cấp các trang thiết bị hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng tại các bệnh viện này và phối hợp để xây dựng và đưa vào áp dụng các quy trình hoạt động chuẩn về chăm sóc phục hồi chức năng.  Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ tăng cường kỹ năng cho cán bộ nhân viên ở tất cả các cấp của tỉnh Bình Định và Quảng Nam về cách sử dụng Hệ thống Thông tin quản lý sức khỏe phục hồi chức năng – cơ sở dữ liệu về nhân khẩu học và thông tin về nhu cầu của người khuyết tật. Cơ sở dữ liệu này được sử dụng để thông tin cho hoạt động lập kế hoạch và vận động chính sách.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án sẽ sử dụng cách tiếp cận đa chuyên ngành để xây dựng một mô hình bền vững hỗ trợ phục hồi chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người khuyết tật nặng. Dịch vụ chăm sóc liên tục sẽ được cung cấp tại hệ thống bệnh viện, tại cộng đồng, và tại nhà của người khuyết tật nặng. Trong 3 năm triển khai dự án, dự kiến sẽ có 2.000 người khuyết tật được nhận các dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành và 600 người khuyết tật được trực tiếp hưởng các dịch vụ chăm sóc tại nhà. Dự án sẽ hỗ trợ củng cố hoạt động của 10 trung tâm dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành quy mô nhỏ thông qua tăng cường năng lực hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện của Bình Định.

Issuing Country 
Date 
10-03-2020 06:00