Tờ thông tin: Dự án Xóa bỏ bệnh Lao

Speeches Shim

Điều tra dịch tễ bệnh lao năm 2019 của Việt Nam cho thấy chỉ có khoảng 57% các ca mắc mới được chẩn đoán và điều trị. Ngoài ra, khoảng 63% hộ gia đình có người bệnh lao chịu gánh nặng chi phí thảm họa, ước tính chiếm hơn 20% thu nhập hộ gia đình hàng năm, liên quan đến chăm sóc lao. Dự án Xóa bỏ bệnh Lao (Erase TB) do USAID tài trợ có mục tiêu tăng cường phát hiện ca bệnh lao và tiếp cận dịch vụ chăm sóc, nâng cao năng lực của các tổ chức trong nước và các cơ sở y tế tư nhân để tham gia phòng, chống lao và đẩy nhanh việc giảm tỷ lệ các ca mắc lao mới ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

TĂNG CƯỜNG ĐIỀU TRA CÁC TRƯỜNG HỢP TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI BỆNH LAO

Để cải thiện việc phát hiện và điều trị sớm người bệnh lao, dự án Erase TB sẽ tiến hành khám sàng lọc các thành viên trong hộ gia đình và người có tiếp xúc gần với người bệnh lao thông qua chiến lược 2X (X-quang ngực và kỹ thuật chẩn đoán Xpert để xét nghiệm nhanh lao và lao kháng thuốc). Ngoài ra, những người sống ở khu vực xung quanh nhà bệnh nhân cũng sẽ được sàng lọc thông qua trả lời các câu hỏi về 4 triệu chứng điển hình của lao và được chuyển gửi đi xét nghiệm. Những người được chẩn đoán mắc lao sẽ được kết nối với dịch vụ chăm sóc và điều trị phù hợp của Chương trình Chống lao Quốc gia.

HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN

Để tăng cường chất lượng dịch vụ và  sự hợp tác báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân, USAID sẽ phối hợp với các bác sĩ, phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện, v.v. để tạo điều kiện cho việc sàng lọc bệnh lao theo chiến lược 2X. Dự án cũng sẽ thu thập các thông tin điều trị lao từ các cơ sở y tế tư nhân này, xác minh thông tin được cung cấp và gửi kết quả đến Chương trình Chống lao Quốc gia để đưa vào hệ thống giám sát của chương trình.

HỖ TRỢ CÁC HỘ GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG DO LAO 

Để giảm gánh nặng xã hội và tài chính cho các hộ gia đình có người bệnh lao, USAID sẽ nâng cao nhận thức cho các gia đình này về bệnh lao, cung cấp tư vấn, hỗ trợ điều trị, hỗ trợ thực phẩm và / hoặc hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí đi lại giúp người bệnh có thể hoàn thành quá trình điều trị. Dự án cũng sẽ tập huấn về hỗ trợ tâm lý xã hội cho nhân viên của các cơ sở y tế.

MỞ RỘNG TIẾP CẬN VỚI DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN NHANH

Để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ lao, USAID sẽ triển khai khám sàng lọc lưu động tại cộng đồng sử dụng X-quang ngực và xét nghiệm Xpert. Hoạt động này sẽ giúp phát hiện nhiều ca mắc lao ở giai đoạn đầu của bệnh, giảm lây nhiễm trong cộng đồng, từ đó giúp cải thiện công tác phòng chống lao tại Việt Nam.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

USAID đặt mục tiêu xét nghiệm lao cho khoảng 127.000 người và dự kiến sẽ phát hiện khoảng 5.600 người mắc lao. Những bệnh nhân này sẽ được ghi nhận, từ đó làm tăng thêm 20% tỷ lệ thu dung điều trị lao. Dự án cũng sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xã hội cho hơn 900 bệnh nhân lao nhằm giảm thiểu gánh nặng chi phí thảm họa và cải thiện chất lượng sống cho họ.

Issuing Country 
Date 
14-05-2020 03:45