Tờ thông tin: Dự án Tăng cường Năng lực Mạng lưới Dịch vụ và Trị liệu cho trẻ em khuyết tật

Speeches Shim

Ở trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Dự án Tăng cường Năng lực Mạng lưới Dịch vụ và Trị liệu cho trẻ em khuyết tật (“Dự án”) hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi và gia đình của trẻ bằng mô hình can thiệp toàn diện về phát hiện sớm và can thiệp sớm (viết tắt là mô hình ECDDI) cùng với các dịch vụ xã hội, giáo dục và phát triển, và hoà nhập xã hội.

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁT HIỆN SỚM VÀ CAN THIỆP SỚM

Dự án triển khai mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai. Sàng lọc và đánh giá xác định các rào cản về học tập, phát triển và tham gia đóng vai trò quan trọng trong thành công của các can thiệp về sau. Các chương trình can thiệp sớm được xây dựng để hỗ trợ trẻ được xác định có khuyết tật bao gồm các dịch vụ và hỗ trợ để đảm bảo và tăng cường sự phát triển cá nhân và khả năng bền bỉ của trẻ, nâng cao năng lực cho gia đình và thúc đẩy hòa nhập xác hội. Các dịch vụ này gồm có chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và can thiệp giáo dục đặc biệt tại nhà và tại cộng đồng cũng như chuyển tuyến tới các dịch vụ trị liệu và can thiệp chuyên sâu hơn.

NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT HIỆN SỚM VÀ CAN THIỆP SỚM

Dự án tập huấn cho các cán bộ nguồn ở các ngành y tế, giáo dục và lao động xã hội về các công cụ sàng lọc, đánh giá khuyết tật, giáo dục đặc biệt, phục hồi chức năng và quản lý trường hợp. Ngoài ra, Dự án cũng đào tạo các thành viên trong gia đình trẻ để tập phục hồi chức năng và can thiệp giáo dục cho trẻ tại nhà. Nâng cao năng lực của các nhóm chủ chốt này sẽ giúp trẻ khuyết tật có được những hỗ trợ bền vững.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Đến năm 2022, Dự án sẽ có hơn 5.000 bác sĩ, kỹ thuật viên, cán bộ y tế, giáo viên mầm non và cha mẹ trẻ khuyết tật triển khai mô hình ECDDI. Trên 170.000 trẻ sẽ được sàng lọc và ước tính trên 7.500 trẻ sẽ được đánh giá và phân loại khuyết tật. Khoảng 2.400 trẻ khuyết tật trí tuệ ở mức độ nhẹ và nặng, và/hoặc khuyết tật vận động sẽ được can thiệp và khoảng 500 trẻ sẽ được chuyển tuyến đến các trung tâm chuyên sâu để can thiệp sớm và phẫu thuật. Dự án hướng tới xây dựng một hệ thống mô hình ECDDI bền vững tại các tỉnh và có được sự ủng hộ từ các nhà hoạch định chính sách để triển khai mô hình ECDDI tại các địa phương khác.

Issuing Country 
Date 
20-07-2020 07:30