Hỗ trợ thực thi và điều phối chính sách và quyền của người khuyết tật

Speeches Shim

Việt Nam đã xây dựng khung pháp lý tương đối toàn diện nhằm đảm bảo quyền của người khuyết tật. Do việc thực thi chính sách về người khuyết tật còn nhiều hạn chế, người khuyết tật gặp một số khó khăn trong thực thi quyền và tiếp cận dịch vụ. Việc tăng cường điều phối thực thi chính sách và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ phục hồi chức năng là một trong các yếu tố then chốt nhằm đảm bảo người khuyết tật hưởng các quyền do luật quy định và hòa nhập xã hội. Dự án hỗ trợ thực thi và điều phối chính sách và quyền của người khuyết tật (“Dự án”) hỗ trợ các đối tác cấp trung ương và cấp địa phương tại Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai nhằm hướng tới mục tiêu trên.

TĂNG CƯỜNG THỰC THI CHÍNH SÁCH

Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác phía Chính phủ Việt Nam trong xây dựng và thực thi Kế hoạch Triển khai Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người khuyết tật (CRPD) cũng như sửa đổi các chính sách chuyên ngành để phù hợp với Công uớc. Dự án cũng sẽ hỗ trợ thúc đẩy thực thi Luật người khuyết tật, Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật và Kế hoạch quốc gia về phát triển phục hồi chức năng, bao gồm mở rộng danh mục các dịch vụ phục hồi chức năng được bảo hiểm y tế chi trả.

Ngoài ra, Dự án hỗ trợ xây dựng chiến lược quốc gia cho lĩnh vực phục hồi chức năng và sẽ giúp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Hội Nạn nhân Chất độc Da cam xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về người khuyết tật thông qua mở rộng ứng dụng Phần mềm Quản lý thông tin Người khuyết tật (DIS) ra các tỉnh còn lại.

ĐÀO TẠO VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU

Dự án sẽ hợp tác với các Trường đại học đối tác nhằm xây dựng và tích hợp môn hoạt động trị liệu vào các chương trình đào tạo ngắn hạn sau đại học hiện nay. Với hỗ trợ từ dự án, đội ngũ bác sỹ đa khoa, chuyên gia y tế và nhân viên y tế cộng đồng tại Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước được đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề phục hồi chức năng đạt tiêu chuẩn của nhà nước. Dự án cũng hỗ trợ thành lập các đơn vị phục hồi chức năng ở cấp tỉnh, huyện, xã; cung cấp trang thiết bị và đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho các đơn vị này. Hoạt động đào tạo và can thiệp tại địa phương sẽ chú trọng tới vấn đề bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật. Dự án cũng phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tiến hành đánh giá lâm sàng và chỉ định loại dịch vụ phục hồi chức năng và dụng cụ trợ giúp được thiết kế phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng người khuyết tật.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Đến năm 2023, dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 8.000 người khuyết tật và tập huấn cho 7.000 cán bộ cung cấp dịch vụ và người chăm sóc cho người khuyết tật.

Issuing Country 
Date 
20-07-2020 22:15