Flag of Ukraine

Охорона здоров'я

Мова: English | Ukrainian

Speeches Shim

Лікар міряє тиск у пацієнта
 

У співпраці з органами влади та організаціями громадянського суспільства України, іншими міжнародними інституціями та партнерами, USAID сприяє загальному розвитку системи охорони здоров'я України. Ми робимо свій внесок до побудови системи, яка слугує потребам громадян України та забезпечує медикам необхідні засоби, знання і ресурси для того, щоб надавати сучасні, високоякісні медичні послуги всім українцям.  

Ще одним завданням, що його ставить перед собою USAID в Україні, є забезпечити тим українцям, які потерпіли від конфлікту на сході країни, доступ до психосоціальної підтримки та лікування, що довело свою ефективність у інших конфліктних середовищах та – за участю місцевих партнерів – є адаптованим до умов України.

Одним з найважливіших аспектів діяльності Місії USAID є реагування на прояви інфекційних хвороб – таких, як ВІЛ/СНІД, туберкульоз та гепатит типу С, а також ширше охоплення українців заходами з імунізації проти таких захворювань, як поліомієліт. На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ).  З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір. 

ВІЛ/СНІД

Україна має другий найвищий показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД у своєму регіоні. Сьогодні у країні мешкає майже 250 тис. людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), багато з яких не знають про свій ВІЛ-статус.  Епідемія є зосередженою серед груп найвищого ризику (ГНР) – таких, як споживачі ін'єкційних наркотиків, працівниці секс-бізнесу та чоловіки, які мають статеві зносини з чоловіками. За підтримки з боку PEPFAR, USAID надає технічну допомогу у розвитку системи охорони здоров'я, яка дозволяє підвищити потенціал українських організацій до надання всім громадянам країни високоякісних послуг з протидії ВІЛ, та забезпечує ЛЖВ доступ до лікування і піклування.  Агентство  впроваджує заходи технічної допомоги, що зміцнюють механізми управління програмами з протидії ВІЛ та забезпечують наявність необхідних фінансових і кадрових ресурсів. Окрім того, разом з партнерами USAID працює над розширенням доступу до послуг з діагностування коінфекції «ТБ-ВІЛ», а також з кращої профілактики та лікування туберкульозу, до якого ЛЖВ є дуже уразливими.

Програми, що здійснюються за підтримки USAID, скорочують кількість випадків стигматизації та дискримінації у зв'язку з ВІЛ, з якими стикаються представники ГНР – споживачі ін'єкційних наркотиків (СІН), працівниці секс-бізнесу, чоловіки, які мають статеві зносини з чоловіками, та люди, які живуть з ВІЛ.  Наші програми забезпечують зниження стигматизації та дискримінації – передусім  у сфері послуг з протидії ВІЛ – аби представники ГНР відчували менше незручностей та виявляли більше бажання звертатися за такими послугами, зокрема, за лікуванням антиретровірусними препаратами, що дозволяє суттєво скоротити обсяги передачі ВІЛ-інфекції.

Туберкульоз

У 2019 році, 27,2% всіх нових виявлених випадків захворювання на туберкульоз в Україні складав туберкульоз із лікарською стійкістю. Ще 6225 випадків хвороби були визначені як туберкульоз із множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). На сьогодні, частка успішного лікування туберкульозу у країні становить лише 76%, тому що пацієнти передчасно припиняють лікування, отримують його занадто пізно, або також є хворими на ВІЛ, що робить їх особливо вразливими до туберкульозу та може призвести до серйозних ускладнень; ще одним чинником є висока частка захворюваності на МЛС-ТБ, який важко піддається лікуванню. У співпраці з іншими установами Уряду США та рештою партнерів, USAID здійснює заходи, що мають обмежити розповсюдження туберкульозу в Україні. 

Імунізація

Україна має один з найнижчих рівнів планової імунізації населення у світі, що пов'язано з відсутністю необхідної кількості вакцин та високим ступенем недовіри до них з боку медиків і батьків. Разом зі своїми партнерами USAID розповсюджує серед цих категорій населення доказову інформацію про корисність вакцин, прагне забезпечити доступність високоякісних вакцин та сприяє розробці національного графіку імунізації.

Заходи у сфері розумового здоров'я та допомога людям з інвалідністю

Конфлікт у Східній Україні вже спричинив, та продовжує чинити негативний вплив на розумове здоров'я та психосоціальне благополуччя потерпілих. Відсутність послідовних стандартів та ефективної мережі направлень залишає ці групи населення вразливими до довготривалих проблем у сфері розумового здоров'я.    

ПОТОЧНІ ПРОЕКТИ:

РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:

Проект «Підтримка реформи охорони здоров’я»
Виконавець: «Делойт Консалтинг ЛЛП»
Період реалізації: 27 квітня 2018 року – 26 квітня 2023 року
https://nszu.gov.ua/novini/shcho-zminilosya-u-nadanni-pervinnoyi-medichnoyi-dopomogi-re-264
https://www.facebook.com/nszu.ukr

Проект «Підтримка медичної реформи» допомагає побудові прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони здоров'я, яка відповідатиме потребам українців у сфері медицини. У співпраці з Міністерством охорони здоров'я, Національної службою здоров'я та громадянським суспільством, проект сприяє просуванню реформ у медицині, протидії широко розповсюдженій корупції, а також підвищенню прозорості системи охорони здоров'я, що має зробити якісні медичні послуги доступними для українців. До завдань проекту належать вдосконалення систем управління у секторі охорони здоров'я, впровадження нових механізмів фінансування медицини, зміцнення її кадрового забезпечення, підвищення рівня прозорості та підзвітності системи охорони здоров'я та її реагування на потреби громадян, а також поліпшення системи надання медичних послуг на всіх рівнях.

Проект «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed)
Виконавець: Management Sciences for Health (MSH)
Період реалізації: 1 вересня 2017 року – 30 серпня 2022 року

Проект «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed) допомагає зміцненню фармацевтичної системи в Україні завдяки підвищенню її прозорості та забезпеченню економічно обґрунтованої вартості ліків. Проект SAFEMed сприяє вдосконаленню систем фінансування й управління фармацевтичною галуззю, а також оптимізації ланцюгів постачання. Він допомагає розвинути успіхи, досягнуті у ході реалізації проекту USAID «Системи вдосконаленого доступу до медичних препаратів і послуг» (SIAPS), та пропонує сучасні технічні рішення, аби знизити рівень корупції у сферах фінансуванні фармацевтичної галузі та державних закупівель фармацевтичної продукції, а також забезпечує ефективнішу роботу механізмів постачання. 

Проект SAFEMed сприяє децентралізації та інтеграції медичних послуг на національному та суб-національному рівнях у багатьох секторах діяльності. Ще одне його завдання полягає у забезпеченні стабільного постачання за справедливими ринковими цінами основних препаратів і медичних товарів для лікування ВІЛ/СНІДу та проведення замісної підтримувальної терапії, лікування туберкульозу та гепатиту типу C.  Шляхом реалізації цього  проекту USAID забезпечує підтримку поточних заходів Уряду України та партнерів з боку громадянського суспільства зі здійснення перетворень у системі охорони здоров'я, аби вона відповідала потребам громадян України.  Для досягнення цієї мети, проект SAFEMed визначає наступні завдання: 1) зміцнити системи управління фармацевтичним сектором; 2) оптимізувати механізми його фінансування; 3) забезпечити кращу доступність і більше використання потрібних препаратів.

Підтримка розвитку інфраструктури електронного здоров'я в Україні
Виконавець: БО «100% життя»
Період реалізації: 28 вересня 2018 року – 27 вересня 2021 року
https://network.org.ua/en/

Програма підтримки розвитку інфраструктури електронного здоров'я в Україні забезпечить зміцнення системи «Електронне здоров'я» (eHealth) та сприятиме зниженню корупції у медицині завдяки допомозі у налагодженні діяльності загальнонаціональної системи електронного здоров'я. Вона надаватиме допомогу МОЗ України  та ДП «Електронне здоров'я» у забезпеченні управління та нагляду за здійсненням фінансових інвестицій у розвиток і модернізацію системи електронного здоров'я. Ця система закладає основу для здійснення реформ у секторі охорони здоров'я в Україні, що мають запровадити прозорі та ефективні механізми управління цим сектором, фінансування його діяльності та надання послуг. 

ПРОТИДІЯ ІНФЕКЦІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ:

Healthlink
Виконавець: БО «100% життя»
Період реалізації: 27 вересня 2017 року – 26 вересня 2022 року
https://network.org.ua/en/

Проект HealthLink має прискорити втілення в Україні заходів, які до 2030 р. дозволять ліквідувати ВІЛ-інфекцію як загрозу для громадського здоров'я. Проект спрямовує свою діяльність на людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), та на основні групи найвищого ризику, аби сприяти підвищенню попиту та розширенню доступу до ВІЛ-послуг, підвищити кількість ЛЖВ, які знають про свій ВІЛ-статус і мають доступ до лікування та піклування, усунути прогалини у комплексі надання ВІЛ-послуг, а також знизити обсяги стигматизації та дискримінації. 

Serving Life («Заради життя»)
Виконавець: PATH («Програма оптимальних технологій в охороні здоров'я»)
Період реалізації: 27 вересня 2017 року – 26 вересня 2022 року
https://www.path.org/

Проект Serving Life сприяє зниженню захворюваності на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз та гепатит С шляхом впровадження більш досконалих механізмів виявлення, лікування та піклування у слідчих ізоляторах і закладах виконання покарань, а також серед колишніх в'язнів в Україні. Некомерційна організація PATH є виконавцем цього проекту у дванадцяти регіонах України, які мають найвищі рівні захворюваності на ВІЛ, туберкульоз та коінфекцію цих двох хвороб – це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області, а також м. Київ та Київська область.  

Проект «Підтримка заходів з контролю за туберкульозом в Україні»
Виконавець: PATH (Program for Appropriate Technology in Health)
Період реалізації: 1 жовтня 2019 року – 30 вересня 2024 року
https://www.path.org/

Діяльність проекту «Підтримка заходів з контролю за туберкульозом в Україні» спрямована на зниження епідемії цієї хвороби шляхом раннього виявлення, відповідного піклування про хворих та впровадження профілактичних заходів з метою допомоги пацієнтам, які страждають на туберкульоз,  туберкульоз із лікарською стійкістю чи коінфекцію «ТБ-ВІЛ». Проект впроваджується у закладах первинної медицини та протитуберкульозних закладах 12 визначених областей України, які мають найвищі рівні захворюваності на туберкульоз, туберкульоз із лікарською стійкістю та коінфекцію «ТБ-ВІЛ», а також у медичних ВНЗ по всій території країни.  Він має на меті підвищити рівень виявлення хвороби, забезпечити вищу якість діагностики, лікування та піклування про пацієнтів, які страждають на туберкульоз, туберкульоз із лікарською стійкістю чи коінфекцію «ТБ-ВІЛ».  Проект впроваджується у тісній співпраці з Центром громадського здоров’я МОЗ України. Ще одним його завданням є вдосконалити систему виявлення туберкульозу та туберкульозу із лікарською стійкістю, включаючи виявлення ТБ-контактів, започаткування та завершення лікування, а також оптимізацію звітності, збору та аналізу даних.

СОЦІАЛЬНИЙ СЕКТОР (розумове здоров'я та допомога людям з інвалідністю):

Поліпшення послуг у сфері розумового здоров"я для потерпілих від катувань 
Виконавець: Університет Джонса Гопкінса
Період реалізації: 30 вересня 2015 року – 30 червня 2021 року
http://www.ceta.org.ua/
https://www.facebook.com/cetaukraine

У співпраці між Школою громадського здоров’я ім. Блумберга університету Джонса Гопкінса та Національним університетом «Києво-Могилянська академія» (НАУКМА), впроваджується проект USAID під назвою «Поліпшення послуг у сфері психічного здоров'я для потерпілих від катувань». Він має на меті пом’якшити вплив травматичних подій на психічне здоров’я потерпілих від конфлікту (зокрема, ветеранів і вимушених переселенців) і їхніх рідних, а також сприяти розробці й зміцненню доступної та рівноправної системи надання послуг у сфері психічного здоров’я на рівні громад. У рамках проекту, у Києві, Запоріжжі та Харкові відбулася апробація терапевтичного підходу на основі спільних елементів (CETA) – моделі, яка використовується для немедикаментозного лікування таких психічних станів, як депресія, неспокій і посттравматичні стресові розлади (ПТСР) з використанням когнітивно-поведінкової терапії. Результати досліджень доводять успішність застосування моделі CETA в Україні, про що свідчать зниження симптомів депресії, неспокою та ПТСР серед отримувачів послуг проекту, а також поліпшення функціонального стану ветеранів і членів їхніх сімей. На сьогодні відбувається поширення діяльності проекту ще на сім областей країни: Херсонську, Полтавську, Миколаївську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську та Київську. Поряд із цим здійснюється навчання членів ветеранських організацій і підготовка консультантів, аби забезпечити стале використання моделі СЕТА в Україні, а також співпраця з НАУКМА у вдосконаленні програм сертифікації відповідних спеціалістів на базі Академії. Нині в Україні вже працюють понад 70 консультантів, підготованих в рамках проекту, які впроваджують модель СЕТА та надають консультації потерпілим від конфлікту у Східній Україні. 

Проект «Зміцнення реабілітаційних послуг у системах охорони здоров'я»
Виконавець: UCP Wheels for Humanity
Період реалізації: 1 квітня 2019 року – 30 червня 2022 року
https://physrehab.org.ua
https://naiu.org.ua

Проект «Зміцнення реабілітаційних послуг у системах охорони здоров'я» сприяє підвищенню знань і вдосконаленню фахової практики фізіотерапевтів, розробці та впровадженню національних заходів державної політики, правил і протоколів у сфері реабілітації, а також зростанню попиту на реабілітаційні послуги на рівні громад і спільнот. Він має на меті підвищити рівень обізнаності, підтримати впровадження процесів співпраці у сфері реабілітаційних послуг у визначених областях України (Київська, Львівська та Запорізька) та виробити стратегію діяльності фізіотерапевта. У тісній співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), проект здійснюватиме розробку стратегії реабілітаційних послуг, а також надаватиме МОЗ України допомогу у реформуванні цієї галузі.  Ще одним напрямом його роботи стане розробка інформаційної кампанії, яка має забезпечити розповсюдження інформації про роль і важливість реабілітаційних послуг на рівні первинної медицини. Проект ставить перед собою два завдання:      

1) забезпечити розробку та зміцнення комплексних, сталих послуг і систем у сфері реабілітації на основі створення партнерств і залучення зацікавлених сторін;

2) забезпечити доступ до якісних реабілітаційних послуг (у т.ч. до додаткових допоміжних технологій) для потерпілих від конфлікту та інших осіб, що потребують таких послуг.

ІМУНІЗАЦІЯ:

Проект «Протидія помилковим уявленням про вакцинацію»
Виконавець: ЮНІСЕФ
Період реалізації: 1 липня 2018 року – 30 червня 2021 року

Шляхом реалізації цього проекту USAID робить свій внесок до поліпшення стану справ у сфері попиту та пропозиції послуг з вакцинації в Україні за рахунок зміцнення і вдосконалення суспільної комунікації у цій сфері, у т.ч. на рівні місцевих громад.  Проект передбачає розширення заходів з адвокації та ведення об’єктивного діалогу з питань вакцинації у контексті медичної реформи, яка нині відбувається в Україні; він має надати допомогу у протидії помилковим уявленням про вакцинацію на основі спеціально розроблених, доказових комунікативних заходів та співпраці з місцевими громадами, а також сприяти розвитку потенціалу до планування, прогнозування та управління програмами вакцинації на рівні областей і територіальних громад.

Проект «Підтримка України у зміцненні систем імунізації»
Виконавець: Центр з контролю та профілактики захворювань США, м. Атланта
Період реалізації: 1 липня 2019 року – 30 вересня 2022 року

Основна мета цього проекту полягає у підвищенні результативності роботи систем імунізації в Україні, зміцненні механізмів координації дій зацікавлених сторін і діяльності в рамках національних дорадчих органів, а також у підвищенні суспільного попиту на послуги з імунізації та обсягів їх використання. Для виконання цих завдань та вдосконалення систем спостереження,  Центр з контролю та профілактики захворювань США забезпечує експертний досвід і технічну допомогу МОЗ України, підрозділу з питань імунізації у структурі Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) та регіональним ЦГЗ з питань протидії хворобам, попереджуваним шляхом вакцинації, а також з дієвих процедур імунізації.