Flag of Ukraine

Економічний розвиток

Мова: English | Ukrainian

Speeches Shim

Завдяки спільному інвестуванню проекту USAID «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій», українське підприємство «Всі100» придбало обладнання для переробки та зберігання капусти та моркви, цибулі, кабачків, буряків та інших овочів.
Завдяки спільному інвестуванню проекту USAID «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій», українське підприємство «Всі100» придбало обладнання для переробки та зберігання капусти та моркви, цибулі, кабачків, буряків та інших овочів.
Владислав Содель

Після відновлення своєї незалежності у 1991 році, Україна здійснювала реформи, що були спрямовані на створення ефективної ринкової економіки, та яким часто-густо бракувало послідовності. USAID сприяє формуванню у країні конкурентної економіки, у якій малі та середні підприємства здатні вільно реалізовувати свій потенціал. За підтримки Агентства, останнім часом Уряд України здійснив кілька етапних кроків у цій сфері, що зокрема включають впровадження електронної системи звітності та розкриття інформації для підприємств, акції яких котуються на відкритому ринку, створення інститутів, що забезпечують прозору та ефективну торгівлю активами, а також розвиток ринку цінних паперів.  

USAID надає допомогу Україні у побудові потужного фінансового сектору, який регулюється політично та економічно незалежними структурами, використовує визнані у світі методи діяльності, є інтегрованим до міжнародних стандартів, а також користується довірою з боку українських громадян та інвестиційної спільноти.

Програми Агентства сприяють покращенню бізнес-клімату на загальнонаціональному та місцевому рівні, що забезпечує стимули до розвитку внутрішньої й зовнішньої торгівлі та інвестицій. Шляхом допомоги в оптимізації нормативно-правової бази, яка нині збільшує вартість ведення бізнесу в Україні, USAID підтримує розвиток конкурентоздатної української економіки. 

Поточні проекти:

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР:

Проект «Трансформація фінансового сектору в Україні»
Виконавець: «ДАІ Глобал»
Період реалізації: 28 жовтня 2016 року – 27 серпня 2021 року 
https://www.facebook.com/FSTProject/

Проект «Трансформація фінансового сектору в Україні» (далі Проект FST) – це чотирьохрічна програма, основним завданням якого є розвиток та покращення надання фінансових послуг в Україні, які б відповідали потребам громадян України та суб’єктів господарювання усіх розмірів. У партнерстві з урядом України, регуляторами та асоціаціями фінансового сектору, громадськими організаціями та приватним сектором Проект FST працюватиме над:

  • підвищенням довіри до банківської системи, покращенням розуміння її громадянами та збільшенням рівня користування банківськими послугами;
  • трансформацією правового та регуляторного середовища фінансового сектору;
  • збільшенням доступу до фінансування для малих та середніх підприємств; розширенням доступу до фінансових послуг для всіх верств населення (фінансова інклюзія) та більш активним використанням цифрових фінансових технологій на ринку фінансових послуг України, а також
  • підтримкою збалансованості та стабільності пенсійної системи.

Діяльність Проекту включає надання технічної допомоги, розробку нормативно-правових актів, організацію навчальних поїздок, проведення тренінгів та придбання інформаційно-технологічних систем у визначеній кількості. Передбачено, що українські компанії виступатимуть в якості субпідрядників виконання деяких із цих ініціатив.

Інвестиції та кредитування бізнесу
Виконавець: Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз»/Хорайзон Кепітал»
Період реалізації: 21 вересня 1994 року – 31 грудня 2023 року
https://wnisef.org/
https://www.facebook.com/wnisef

Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз» був створений USAID у 1994 році з капіталом у 150 млн. дол. США як регіональний фонд, що мав вкладати кошти до акціонерного капіталу приватних підприємств України та Молдови. Протягом двох десятиріч фонд здійснював такі інвестиції у малий і середній бізнес цих двох країн. У 2014 році USAID спрямувало залишок коштів на здійснення заходів, що сприяють розбудові стратегічних і практичних механізмів підтримки розвитку приватного бізнесу з особливим наголосом на питання економічного лідерства, місцевого економічного розвитку, соціального інвестування, розвитку експорту тощо.

РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ:

Конкурентоспроможна економіка України
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл»

Період реалізації: 16 жовтня 2018  року – 15 жовтня 2023 року
https://www.facebook.com/usaidcep.ua

Програма «Конкурентоспроможна економіка України» сприяє розвитку потужної, багатосторонньої та відкритої української економіки шляхом підтримки новостворюваних підприємств (стартапів) та малих і середніх підприємств (МСП) у підвищенні їхньої конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках. До основних завдань програми належать допомога у формуванні кращого середовища для діяльності бізнесу,  підтримка нових та інноваційних галузей і підприємств, а також сприяння розвитку експорту та торгівлі.

Проект «Економічна підтримка Східної України»
Виконавець: «ДАІ Глобал»

Період реалізації: 27 серпня 2018 року – 26 серпня 2023 року
https://www.facebook.com/ERAUkraine

Конфлікт у Східній Україні призвів до руйнації критично важливих ринкових зв’язків, економічного послаблення у минулому провідних галузей виробництва та переміщення значної кількості людей. Проект «Економічна підтримка Східної України» має надати допомогу приватним підприємцям та малому і середньому бізнесу, що працюють у конкурентних секторах економіки, аби знизити рівень залежності регіону як від великих підприємств, контрольованих олігархами, так і від торгівлі з Росією.  У найближчий час проект надаватиме допомогу тим соціальним групам, які потерпіли від конфлікту, а також іншим вразливим верствам населення, аби сприяти відновленню їхніх  економічних можливостей до забезпечення власного життя. На середній термін часу,  він працюватиме з визначеними ланцюжками створення доданої вартості, а також з інноваційними підприємствами, аби допомогти їм розширити свою діяльність та знайти нові ринки.  Довготерміновою метою проекту є розбудова впевненості у майбутньому східноукраїнської економіки, що має стати стимулом для інвестицій та розвитку підприємництва у цьому регіоні. При тому, що проект «Економічна підтримка Східної України» передусім надаватиме допомогу Донецькій та Луганській областям, він також активно працюватиме над зміцненням економічних зв’язків цих регіонів з іншими областями України.

Аналітичні послуги на підтримку проекту «Економічна підтримка Східної України»
Виконавець: «Резонанс Глобал»

Період реалізації: 20 серпня 2018 року – 19 серпня 2023 року
www.ResonanceGlobal.com

Заходи з надання аналітичних послуг на підтримку проекту «Економічна підтримка Східної України» сприяють його ефективній реалізації шляхом здійснення зовнішнього моніторингу та оцінки, мета яких - підтвердити досягнення проектом результатів, що підлягають виміру та відповідають масштабам його діяльності. Такий підхід сприяє досягненню цілі, яку нині ставить перед собою USAID – впроваджувати заходи у сфері розвитку, які ґрунтуються на конкретних даних і доказовій інформації, а також забезпечують максимально дієве використання коштів американських платників податків.  

Проект «Конкурентне право та стратегія для України»
Виконавець: Федеральна торгівельна комісія США

Період реалізації: 9 грудня 2016 року – 5 грудня 2024 року

Проект «Конкурентне право та стратегія для України» сприяє розробці державної політики з питань конкуренції та створенню більш сприятливого середовища для підприємництва. У його рамках Україна отримує технічну допомогу з боку Федеральної торгівельної комісії (ФТК) та Міністерства юстиції США, спрямовану на вироблення раціональної конкурентної стратегії та розбудову відповідних інститутів. Основним завданням допомоги є розвиток потенціалу Антимонопольного комітету (АМКУ) та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України; зокрема, в АМКУ працюють консультанти ФТК та Мінюсту США, які здійснюють навчання та надають рекомендації спеціалістам, задіяним у розгляді антимонопольних справ. Консультанти також працюють з фахівцями Мінекономрозвитку та інших відомств, надаючи допомогу у розробці державної політики з питань конкуренції. Окрім цього, проект передбачає проведення навчальних заходів, співпрацю з відповідними органами влади у визначених регіонах, стажування працівників АМКУ у ФТК та підтримку діяльності місцевих громадських організацій. 

Проект «Швидке реагування у секторі державних підприємств» (втілюється Місією USAID в Україні як елемент програми USAID «Економічний розвиток, управління та зростання підприємств»)
Виконавець: «Інтернешнл Девелопмент Груп» (IDG)

Період реалізації: Січень-грудень 2020 року

Проект «Швидке реагування у секторі державних підприємств» впроваджується у рамках ширшої ініціативи Бюро USAID у справах країн Європи та Євразії, яка має назву «Економічний розвиток, управління та зростання підприємств» (Economic Development, Governance, and Enterprise Growth - EDGE). Він включає два взаємодоповнюючі завдання: 1) забезпечити фахову підтримку процесів приватизації і реформування державних підприємств; 2) сприяти реформуванню сектору нерухомого майна, у т.ч. надати допомогу органам влади України у придбанні Модуля автоматизованої оцінки для оцінювання вартості майна – зокрема земельних ділянок і об'єктів нерухомості.   Реалізація проекту відбувається на основі діяльності радників, які за підтримки USAID працюють при відповідних урядових структурах – таких, як Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і система ProZorro.Продажі.

Проект «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні»
Виконавець: ДАІ

Період реалізації: 18 травня 2020 року – 17 вересня 2024 року

Проект USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні» має зробити цю інфраструктуру стійкішою до кібератак шляхом формування відносин довіри та співпраці між основними зацікавленими сторонами у сфері кібербезпеки, що представляють органи влади, приватний бізнес, наукову спільноту та громадянське суспільство.  До групи виконавців проекту, яку очолює компанія ДАІ, також належать «Каталісто», Міжнародний університет Флориди, «Інформейшн Сек’юріті Партнерз» (ISSP), «Швайцер Інжиніринг Лабораторіз» (SEL), «Ветеранз Ферст Інішетів» (VFI) та «СоушелБуст». Проект включає три взаємопідсилювальні компоненти: 1) зміцнення середовища, що є сприятливим для кібербезпеки; 2) формування кадрового потенціалу України у сфері кібербезпеки; 3) створення стійкої кібербезпекової індустрії.