Flag of Serbia

Istorija

Jezik: English | Serbian

Speeches Shim

Od 2001. godine, USAID je uložio više od 811 miliona dolara za podsticaj ekonomskog razvoja, jačanje sistema pravosuđa, i promociju efikasnog upravljanja u Srbiji. Zajedno sa javnim i privatnim sektorom u Srbiji, USAID je pomogao da sudovi u Srbiji postanu transparentniji i efikasniji, pomogao je izgradnju kapaciteta ključnih institucija kako bi više odgovarale na potrebe građana, radio je na unapređenju poslovnog okruženja i podržao razvoj civilnog društva. USAID-ovi programi i dalje rade na jačanju vladavine prava i reformi upravljanja, podsticanju investicija privatnog sektora i unapređenju ekonomskih mogućnosti za građane Srbije.