Flag of Moldova

Stimularea creşterii economice în Moldova

Language: English | Romanian

Speeches Shim

Voluntarul Programului USAID „de la fermier la fermier”, Surendra Dara demonstrînd tehnici noi de recoltare a căpşunelor.
Voluntarul Programului USAID „de la fermier la fermier”, Surendra Dara (la stînga) antrenează un fermier şi echipa de conducere a companiei Agrodor Succes, demonstrînd tehnici noi de recoltare a căpşunelor.

USAID colaborează cu sectoarele public şi privat din Republica Moldova, pentru a obţine o creştere economică pe scară largă, a reduce săsrăcia şi a consolida economia de piaţă. USAID conlucrează cu clusterele şi asociaţiile industriale, pentru a majora eficienţa industriilor-cheie şi a spori competitivitatea sectorului privat şi a pieţelor regionale. USAID lucrează asupra eficientizării competitivităţii în domeniul agriculturii de valoare înaltă, astfel abordînd problema constrîngerilor în lanţul de valori al fructelor şi legumelor la nivel de piaţă, producere şi politici. USAID, de asemenea, instituţionalizează procesul de îmbunătăţire şi reformare continuă  a mediului de afaceri, implementînd reforme semnificative în sectoarele de o importanţă majoră pentru comunitatea de afaceri. 

Activitati curente

Proiectul de Competitivitate în Moldova (PCM)
Implementator: Chemonics International, Inc.
Perioada: octombrie 2015 – septembrie 2020

Proiectul de Competitivitate în Moldova (PCM) susține eforturile Moldovei de promovare a unei economii puternice, diversificate și orientate spre export, prin îmbunătățirea competitivității și eficienței ramurilor principale ale industriei moldoveneşti. PCM se axează pe: Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), grupată cu servicii de creație și ingineria de precizie; producția și exportul de vin grupate cu sectorul turismului; și industria ușoară (sectorul de textile și îmbrăcăminte grupat cu sectorul de încălțăminte). Proiectul susține aceste ramuri ale industriei, astfel încât acestea să ajungă la un nivel de maturitate care să promoveze îmbunătățirea durabilă a competitivităţii acestor sectoare și să ofere locuri de muncă bine plătite și dorite – contribuind prin aceasta la creșterea veniturilor, reducerea sărăciei și reducerea emigrării.

Intervențiile PCM vor contribui la creșterea productivității, îmbunătățirea calității produselor, extinderea legăturilor de piață și îmbunătățirea mediului de stimulare a ramurilor vizate ale industriei. Proiectul se va concentra pe îmbunătățirea calității produselor și serviciilor moldovenești, pentru a-i permite sectorului privat din Moldova să concureze pe piața UE şi pe alte pieţe cu o valoare adăugată mai mare. Extinderea legăturilor de piață prin implicarea PCM va duce la o creștere atât a ​​valorii exporturilor, cât și a vânzărilor pe piața internă în ramurile selectate. Creșterea competenţelor tehnice ale forței de muncă va înlesni eforturile ramurilor vizate de extindere și dezvoltare a investițiilor noi.

Proiectul: Development Credit Authority (DCA)
Instituțiile financiare partenere: Prime Capital, Comertbank, Corporația de Finanțare Rurală
Perioada: septembrie 2011 – aprilie 2028

DCA ajută instituțiile financiare din Moldova să-și majoreze finanțarea pentru întreprinderile mici și mijlocii locale (IMM-uri), prin intermediul mecanismului de garantare a împrumuturilor. Acordurile de garantare sprijină creditarea în sectoarele-țintă: IMM, Energie și Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC). Creșterea disponibilității creditelor va îmbunătăți competitivitatea sectorului privat și va promova oportunitățile economice.

În Moldova, programele DCA curente includ două facilități de garantare lansate prin intermediul companiei „Prime Capital”. Prima facilitate susține sectorul Tehnologiei Informației (IT) din Moldova. Prin intermediul acestei garanții, USAID Moldova are drept scop majorarea volumului de credite acordate firmelor TI pentru investițiile de capital și investițiile pe termen lung, și sprijinirea acordării împrumuturilor profesioniștilor din domeniul TI pentru credite ipotecare și finanțarea activelor pe termen lung. Acest lucru va îmbunătăți calitatea vieții și va oferi un sprijin continuu pentru investițiile angajate în țară (de exemplu, achiziționarea unei locuințe), reducând, astfel, emigrarea forței de muncă calificată a sectorului TIC. Această facilitate de garantare sprijină direct Proiectul de Competitivitate al USAID.

În 2014, USAID Moldova și Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) au lansat cea de a doua facilitate de garantare cu compania „Prime Capital” pentru a sprijini creditarea în sectorul energetic. Obiectivul acestei facilităţi de garantare este de a îmbunătăți eficiența operațională a întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova, pentru a consolida viabilitatea comercială și creșterea durabilă a acestora, astfel contribuind la crearea locurilor de muncă și îmbunătățirea nivelului de trai. De asemenea, Proiectul va contribui la eficientizarea consumului de energie și  minimizarea costurilor pentru energia electrică, asigurând, astfel, un nivel de trai mai ridicat. 

Centrul de Excelență în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (CETIC)
Implementator: Asociaţia Națională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC)
Perioada: august 2015 – august 2018

Prin intermediul acestui proiect, USAID va lansa și dezvolta, împreună cu alți parteneri strategici, Centrul de Excelență în domeniul TIC din Moldova. Proiectul va contribui la realizarea obiectivului de creștere economică al USAID în cadrul Programului pentru Competitivitatea Sectorului Privat al Cadrului de Asistență Externă al Statelor Unite. Proiectul va fi implementat în colaborare cu sectoarele privat și public, aplicând modelul Alianței Globale pentru Dezvoltare (GDA). Alianțele Globale pentru Dezvoltare sunt un model al USAID folosit în premieră pentru parteneriatele public-private și pot contribui la îmbunătățirea condițiilor sociale și economice în țările în curs de dezvoltare, aprofundând impactul USAID asupra dezvoltării.

Grantul USAID pentru dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC va include o contribuție ​​în numerar și în natură din partea partenerilor privați și guvernamentali, care vor reuni resurse semnificative, idei, aplicaţii soft, tehnologii și activități de dezvoltare noi, precum: instruiri, activități practice și programe de mentorat. Partenerii privați includ companii multinaționale, precum IBM și Microsoft; membrii Asociaţiei Naționale a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) din Moldova; și parteneri guvernamentali, precum: Ministerul TIC, Ministerul Educației, Centrul de e-Guvernare și Universitatea Tehnică a Moldovei. Centrul de Excelență în domeniul TIC va fi deschis în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei. Acordul cu ATIC a fost semnat la 25 august 2015.

Perioada proiectului este de 36 luni. În această perioadă proiectul va: 1) sprijini crearea şi dotarea Centrului cu echipamentele necesare; 2) va sprijini crearea unui plan de activitate care va integra conținutul educațional relevant în domeniul IT şi activitățile de antreprenoriat; 3) instrui și pregăti personalul calificat; și 4) va iniția și extinde activitățile educaționale, de formare și de dezvoltare a antreprenoriatului.

Implementator: Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)/Horizon Capital
Perioada: septembrie 1994 – decembrie 2023

Instituit, în 1994, de către USAID, „Western NIS Enterprise Fund” este un fond regional de acţiuni private, cu un buget de 150 milioane dolari SUA, care investeşte în întreprinderile mici şi mijlocii din Moldova şi Ucraina. De la întemeierea sa, fondul a investit 197,4 milioane dolari SUA în peste 118 companii din regiune, în care activează circa 25 000 de angajaţi, și a instruit sute de manageri locali. Acest lucru a contribuit, de asemenea, la deblocarea unei sume de 1,4 miliarde dolari SUA pentru investiţii în capitalul IMM-urilor prin intermediul Fondului Western NIS Enterprise Fund, Emerging Europe Growth Fund (EEGF) și EEGF II. În 2014, USAID a alocat mijloacele Fondului Western NIS Enterprise Fund pentru promovarea politicilor și practicilor care sprijină dezvoltarea sectorului privat. Domeniile de interes au inclus: conducerea economică, dezvoltarea economică locală, investițiile sociale și promovarea exportului. În prezent, Compania Horizon Capital instituie cel de al treilea fond – EEGFIII – împreună cu Fondul „Western NIS Enterprise Fund” și contribuie cu cca 30 milioane dolari SUA pentru investițiile de capital.

GRANTURI ALE FONDULUI DONATORILOR EMERGENȚI

Guvernul  Statelor Unite, prin intermediul USAID, a încheiat un parteneriat cu 10 ţări - donatori emergenți (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia), pentru a co-finanţa diferite proiecte în Eurasia şi Balcani. Acest fapt va oferi ţărilor-beneficiare posibilitatea de a profita de experienţa de succes în tranziţia economică şi democratică a donatorilor emergenți.

Dezvoltarea Registrului Național Vitivinicol al Moldovei
Implementator: Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA)
Perioada: ianuarie 2015 – ianuarie 2017

Acest proiect este finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA) şi USAID prin intermediul Fondului Donatorilor Emergenți (EDCF). În cadrul proiectului, urmează să fie creat Registrul Vitivinicol armonizat deplin cu acquis-ul comunitar, care va permite trasabilitatea întregului proces de producere a vinului în Moldova și va contribui la deschiderea piețelor UE pentru vinificatorii moldoveni. Proiectul va contribui la stabilizarea mediului legislativ în acest domeniu, fapt care va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru investițiile străine. Proiectul va armoniza, de asemenea, procesul de elaborare a legislației relevante, asigurând aplicarea cu succes și utilizarea Registrului Vitivinicol al Moldovei de către Oficiul Național al Viei și Vinului, și instituirea unei supravegheri adecvate asupra proprietarilor/deținătorilor de parcele viticole responsabili pentru prezentarea declarației obligatorii privind parcelele viticole și trasabilitatea produsului. În cele din urmă, proiectul va consolida capacitatea de aplicare și gestionare eficientă a Registrului Vitivinicol în conformitate cu acquis-ul comunitar al UE. USAID a selectat Agenția Națională de Dezvoltare Rurală din Moldova (ACSA) în calitate de partener de implementare, pentru a asigura responsabilitatea și durabilitatea la nivel local.

Dezvoltarea Agriculturii Organice orientate spre Export în Moldova
Implementator: ONG People in Need (PIN)
Perioada: septembrie 2016 – septembrie 2018

Proiectul Dezvoltarea Agriculturii Organice orientate spre Export în Moldova își continuă activitatea și își extinde suportul pentru agricultura organică în Moldova, cu un accent deosebit pe următoarele domenii:

  • pregătirea fermierilor moldoveni să exporte produse ecologice;
  • dezvoltarea pieței locale de produse ecologice și crearea unui mediu favorabil;
  • dezvoltarea serviciilor pentru o extindere durabilă în agricultura organică în Moldova; și
  • avansarea durabilă a întregului sector și pregătirea unei strategii de ieșire pentru donatorii externi care oferă asistență acestui sector.

Proiectul este finanțat din granturile Fondului Donatorilor Emergenți în cooperare cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare.