Flag of Moldova

Istorie

Language: English | Romanian

Speeches Shim

De la declararea independenţei după colapsul URSS din 1991, Moldova a dat dovadă de progrese semnificative în calea spre o democraţie puternică, independentă şi orientată spre piaţă. În anul 1992, USAID a lansat un proiect de asistenţă, pentru a susţine această tranziţie, instituind programe de creare a reţelelor de siguranţă socială şi de ocrotire a sănătăţii, stimulînd procesele democratice şi asistînd la restructurarea şi privatizarea industriilor-cheie în vederea declanşării creşterii economice. 

Astăzi Moldova beneficiază de reformele democratice, economice şi sociale implementate începînd cu declararea independenţei şi îşi continuă calea spre integrarea europeană, fiind avantajată de amplasarea geografică şi conecsiunile culturale.  Totuşi, mai există un şir de probleme. Moldova are cel mai jos PIB per capita din întrega Europă, cu o bază economică slabă, în mare măsură bazată pe remitenţe, care nu generează venituri în deajuns, pentru ca ţara să livereze servicii adecvate cetăţenilor. În pofida faptului că investiţiile străine s-au majorat semnificativ, Moldova trebuie să-şi întărească atît baza legală cît şi cea de reglementare, pentru a dezvolta o economie competitivă, orientată spre export, capabilă să  creeze noi locuri de muncă. În 2009, cetăţenii Republicii Moldova au  renunţat la opt ani de guvernare comunistă şi au optat pentru un guvern pro-occidental, care a promis schimbări spre bine şi o integrare Europeană mai fermă. Pentru a menţine încrederea cetăţenilor în viitorul democratic al Moldovei, ţara trebuie să continue implementarea proceselor democrative şi consolidarea statului de drept.