វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងហិរញ្ញប្បទានថ្មី

Press Release Shim

Speeches Shim

For Immediate Release

Tuesday, 17 October, 2017

​ទឹក​​ប្រាក់រហូតដល់ ១៥លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការ​ឆាប់​ៗ​នេះ​សម្រាប់​សកម្មភាព​កសិកម្មនៅតាមបណ្តាខេត្តមួយ​ចំនួន​ដូចជា៖ សៀមរាប បាត់ដំបង កំពង់ធំ និងពោធិសាត់ តាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងអាជ្ញាធរឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ (DCA) របស់ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ រួមជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុAMK វិទ្យាស្ថាន LOLC (Cambodia) Plc វិទ្យាស្ថានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ RMA Financial Services (Cambodia)  ។ កម្មវិធីដែលមានរយៈ​ពេល​៧​ឆ្នាំ​នេះ​​ សំដៅ​ដោះ​ស្រាយកង្វះហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់វិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ការប្រកាសពីភាពជាដៃគូនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើនភាពដែលអាចទទួលបាននូវហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង​នូវ​ផលិតភាព លើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកមុខដោយវិស័យកសិកម្ម។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១១ ទីភ្នាក់ងារUSAID តាមរយៈកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគត (Feed the Future Initiative) បាន​គាំទ្រដល់វិស័យកសិកម្ម និងសន្តិសុខស្បៀងនៅតាមបណ្តាខេត្តចំនួនបួនជុំវិញបឹងទន្លេសាប តាមរយៈ​កម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើន ដោយផ្តោតលើគ្រួសារក្រីក្រ និងកសិករតូចតាច។ ដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើគម្រោង​សន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគត ថ្ងៃនេះទីភ្នាក់ងារ USAID បានចាប់ដៃគូជាមួយវិទ្យាស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួនពីរគឺ វិទ្យាស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK វិទ្យាស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC និងក្រុមហ៊ុន RMA ដើម្បីប្រមូល​ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ ១៥លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់វិស័យកសិវប្បកម្ម។ កម្ចីទាំងនេះនឹង​ពង្រីក​ការ​វិនិយោគលើវិស័យកសិវប្បកម្មក្នុងគោលដៅជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច បង្កើតការងារ និងការលក់វត្ថុ​ធាតុដើមកសិកម្ម។

លោកស្រី ផលី ដាន់ហ្វ៊ត នាយិកាបេសកកម្មនៃទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា៖ “យើងមានមោទនភាពក្នុងការផ្តល់ឥណទានដល់វិស័យឯកជនដែលកំពុងបម្រើការលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែលមានប្រជាជន ៧០%នៃប្រជាជនសរុបរស់នៅពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះ”។ លោកស្រីបានមាន ប្រសាសន៍បន្ថែមថា៖ “យើងមានការជឿជាក់ថាការបង្កើនឥណទានក្នុងវិស័យកសិកម្ម នឹងគាំទ្រយ៉ាងសម្បើមដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងផ្តល់ផលវិជ្ជមានដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល មិនថានៅតាមទីជនបទ ឬទីប្រជុំជននោះទេ”។

អាជ្ញាធរឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ (DCA) របស់ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ធ្វើការជាមួយវិនិយោគិន ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក និងអង្គការអភិវឌ្ឍនានាដើម្បីរចនា និងផ្តល់នូវជម្រើសនានា​សម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យជីវភាពមានភាពប្រសើរឡើង។ បច្ចុប្បន្ននេះ អាជ្ញាធរឥណទាន អភិវឌ្ឍន៍ (DCA) បានជួយប្រមូលហិរញ្ញប្បទានចំនួន ៤.៧លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចំនួន៧៦។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សុមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.usadi.gov