Flag of Serbia

Serbia

langue: English | Serbian

Country contact shim

Speeches Shim

Srbija je stekla status kandidata za pridruženje Evropskoj uniji (EU) u martu 2012. godine, pregovore o pristupanju započela u januaru 2014. i do sad je otvorila nekoliko pretpristupnih poglavlja.

Contact Information

Mission Contact

USAID/Serbia
92 Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića
Belgrade
Serbia
11040
Phone 
381-11-706-4000
Fax 
381-11-361-8267

USAID Contact

U.S. Agency for International Development
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 712-0000