Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hỗ trợ khánh thành nhà trung chuyển đầu tiên ở Quảng Trị

Press Release Shim

Speeches Shim

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hỗ trợ khánh thành nhà trung chuyển đầu tiên ở Quảng Trị.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hỗ trợ khánh thành nhà trung chuyển đầu tiên ở Quảng Trị.
ACDC

Dùng để đăng ngay

Friday, 28 Tháng hai, 2020

QUẢNG TRỊ, 28/02/2020 - Hôm nay Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) cùng phối hợp với Ban quản lý dự án và Bệnh viện phục hồi chức năng và y học cổ truyền đã khánh thành nhà trung chuyển đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị. Tới dự lễ khánh thành có ông Michael Greene, Giám đốc USAID tại Việt Nam, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và bà Lê Thị Liễu, Giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng và y học cổ truyền.

Nhà trung chuyển là nơi người khuyết tật có thể thực hành những hoạt động sinh hoạt hàng ngày (như di chuyển, ăn uống, mặc quần áo, vv) để từ đó họ có thể hoàn toàn hòa nhập xã hội và có một cuộc sống tự lập. Nhà trung chuyển ở Bệnh viện phục hồi chức năng và y học cổ truyền Cửa Tùng được thành lập với sự hỗ trợ của dự án tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật do USAID tài trợ. Đây là một dự án kéo dài trong ba năm, với tổng ngân sách là 2 triệu đô la Mỹ, dự án tập trung vào mục tiêu tạo lập những thay đổi tích cực trong vấn đề tiếp cận cho người khuyết tật thông qua việc xây dựng những mô hình hỗ trợ người khuyết tật mang tính bền vững.

Trong tháng 12 năm 2019, dự án Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật của USAID đã khánh thành nhà trung chuyển dành cho người khuyết tật tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, và hiện đang nhân rộng mô hình này tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị.

Để có thêm thông tin về những chương trình hỗ trợ người khuyết tật của USAID, xin mời tham khảo tại trang web sau: https://www.usaid.gov/vi/vietnam/persons-with-disabilities